Rút giấy phép công ty nhập ôtô có bản đồ vi phạm chủ quyền

Rút giấy phép công ty nhập ôtô có bản đồ vi phạm chủ quyền

Doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập xe chứa thiết bị định vị vi phạm chủ quyền có thể bị dừng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh.

Doanh nghiệp