Ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu tái cử

Chính trị 25/01/2016 09:17

Đây là thông tin vừa được ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo trung ương cho biết chiều 24-1, ngay sau khi Đoàn Chủ tịch gửi báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Ng
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo trung ương

Ông Vũ Ngọc Hoàng cho biết các đoàn đại biểu đã giới thiệu thêm hơn 60 nhân sự ứng cử Ban chấp hành trung ương khóa XII (ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI).

Trong đó, có nhiều nhân sự là ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, “những người đã xin không tái cử trong quá trình chuẩn bị nhân sự trước Đại hội của Ban chấp hành Trung ương khóa XI”.

Trong danh sách giới thiệu thêm nêu trên từ các đoàn đại biểu có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Ngoài ra còn có các ông Lê Thanh Hải (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI phụ trách thành ủy TP.HCM), ông Tô Huy Rứa (Trưởng Ban Tổ chức Trung ương), ông Phạm Quang Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI phụ trách thành ủy TP Hà Nội), ông Lê Hồng Anh (Thường trực Ban Bí thư)...

Theo ông Hoàng, gần một nửa trong số hơn 60 nhân sự vừa được giới thiệu nằm trong Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Số còn lại, có những người không phải là đại biểu đi dự Đại hội và hiện chưa có ai tự ứng cử.

Ông Hoàng nói đây chỉ là danh sách giới thiệu thêm, số lượng đã vượt quá 30% số dư theo quy định trước đó. Theo quy định, nếu số lượng vượt quá 30% số dư theo quy định trước đó, đại hội sẽ tiến hành thủ tục xin rút và đồng ý hoặc không đồng ý cho rút. Đoàn chủ tịch sẽ lấy phiếu xin ý kiến đại hội để lấy người có số phiếu cao từ trên xuống (không cần phải quá bán) cho đến khi danh sách có đủ số dư tối đa theo quy định.

Ngày hôm nay (25-1), Đoàn Chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút. Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút trong buổi chiều cùng ngày, để ngày 26-1 chính thức bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ý kiến của bạn

Bình luận