Phân tích ảnh hưởng độ cứng lốp xe đến tải trọng động của sơ-mi rơ-moóc

Diễn đàn khoa học 08/04/2021 09:24

Tải trọng động bánh xe là yếu tố tác động hai chiều trong mối quan hệ đường - xe, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vận hành và yếu tố thiết kế. Một trong số những yếu tố thiết kế liên quan là độ cứng của lốp.


 

TS. ĐẶNG VIỆT HÀ
Cục Đăng kiểm Việt Nam

DT
Mô hình động lực học đoàn xe sơ-mi rơ-moóc

 

Tải trọng động bánh xe là yếu tố tác động hai chiều trong mối quan hệ đường - xe, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vận hành và yếu tố thiết kế. Một trong số những yếu tố thiết kế liên quan là độ cứng của lốp. Để có cơ sở phân tích ảnh hưởng của độ cứng của lốp đến tải trọng động bánh xe, bài báo thực hiện mô phỏng trên sơ-mi rơ-moóc 3 trục sử dụng hệ thống treo khí nén, đánh giá theo tiêu chí hệ số tải trọng động DLC. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi tăng hệ số độ cứng của lốp từ 50% đến 125% thì DLC tăng từ 8,8% đến 32,6%, mức độ thân thiện với đường giảm đi.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận