Phân tích cơ sở pháp lý về an ninh - an toàn hàng hải trên biển Đông

Diễn đàn khoa học 30/03/2021 09:36

An ninh an toàn hàng hải (ANTH) trên biển Đông đang được công chúng quan tâm khi các hiểm họa đe dọa tới an toàn an ninh gia tăng cùng với sự gia tăng các hoạt động vận tải, đánh bắt cá và khai thác dầu khí.


 An ninh - an toàn hàng hải (ANTH) là vấn đề đang được công chúng quan tâm, có tác động lớn tới quốc gia ven biển. Các hiểm họa đe dọa tới an toàn - an ninh trên biển Đông đang gia tăng cùng với sự gia tăng các hoạt động trên biển như vận tải biển, đánh bắt cá và khai thác dầu khí. An toàn và an ninh có mối quan hệ chặt chẽ giữa các chế định pháp luật quốc tế, khu vực và quốc gia. Do đó, bài báo sẽ đi phân tích và làm sáng tỏ các cơ sở pháp lý về ANTH trên biển Đông, làm nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai về an ninh - an toàn hàng hải.

Đây cùng là nội dung công trình nghiên cứu của nhóm tác giả ThS. NGUYỄN BỈNH KHƯƠNG; TS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG PGS. TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG; TS. PHAN VĂN HƯNG đến từ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Nội dung xem tại đây

 

 
Ý kiến của bạn

Bình luận