Phát động thi đua "Xuân Nhâm Dần trên các công trường giao thông"

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Sự kiện 18/01/2022 13:56

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Xuân Nhâm Dần trên các công trường giao thông".


DSC00472
Phong trào thi đua chuyện để “Xuân Nhâm Dần trên các công trưởng giao thông" là một trong các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022 và kết quả của Phong trào thi đua là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, động lực để toàn ngành GTVT tập trung, triển khai và sớm hoàn thành các dự án giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 hiện tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động bất lợi đến quá trình triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông. Để kêu gọi, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, phần đầu hoàn thành các công trình, dự án theo tiến độ, Bộ GTVT phát động Phong trào thi đua "Xuân Nhâm Dần trên các công trưởng giao thông".

Theo đó, phong trào hướng tới mục đích tổ chức thi công trên các công trình giao thông trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án giao thông, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia.

 Bộ GTVT yêu cầu phong trào thi đua được triển khai đến tất cả các công trình, dự án quan trọng quốc gia của Bộ GTVT, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện đúng chế độ chính sách cho các cá nhân tham gia Phong trào thi đua.

Thời gian triển khai phong trào thi đua từ ngày 23/1 đến hết ngày 28/2; tổng kết và khen thưởng ngay sau khi kết thúc phong trào thi đua.

Theo Bộ GTVT, các đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thi công công trình giao thông đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.

Đặc biệt, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu cần lập Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và gửi về Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông để đăng ký thi đua. Trong đó, nội dung Kế hoạch phải bao gồm các tiêu chỉ, định mức để định lượng được kết quả công việc/nhiệm vụ (quy định rõ khối lượng phải hoàn thành, chất lượng và kết quả từng công việc nhiệm vụ cụ thể); phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân).

Cùng với đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tổ chức, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch; phân công, bố trị nhân sự kiểm tra, đồn đốc, năm bắt tình hình; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu có liên quan trên công trường phải bảo đảm chăm lo Tết và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia Phong trào thi đua, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trường.

"Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xác định Phong trào thi đua chuyện để “Xuân Nhâm Dần trên các công trưởng giao thông" là một trong các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022 và kết quả của Phong trào thi đua là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu", Bộ GTVT nhấn mạnh.

 Theo tiêu chí thi đua của Bộ GTVT đề ra, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành 100% công việc nhiệm vụ theo Kế hoạch của đơn vị đăng ký thi đua. Có lãnh đạo đơn vị thường trực 24/24h để chỉ đạo trên công trường.

 Đồng thời phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch Covid-19 trên công; Quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định.

Song hành với đó, các cá nhân cần tích cực tham gia Phong trào hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành Kế hoạch của đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bình luận