Phát hành danh bạ điện thoại ngành GTVT năm 2021-2022

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 10/12/2021 11:09

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, liên hệ công tác cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các đối tác trong và ngoài Ngành, Nhà xuất bản GTVT tổ chức xuất bản và phát hành cuốn “Danh bạ điện thoại ngành GTVT năm 2021 - 2022”.

Untitled

“Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2021 - 2022” được xuất bản trên cơ sở kế thừa nội dung “Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2018 - 2019”, đồng thời tiếp tục cập nhật, bổ sung những thông tin mới nhất về các đơn vị trong Ngành, bao gồm: địa chỉ, website, e-mail, số điện thoại đơn vị; chức danh, họ tên, số điện thoại lãnh đạo các đơn vị trong ngành giao thông vận tải, các đơn vị thành viên, các phòng ban thuộc các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải.

Những cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải trong Danh bạ này gồm: Khối cơ quan thuộc Văn phòng Bộ; Các cục, vụ, viện; Khối báo chí, xuất bản; Các ban quản lý dự án; Khối trường học; Các doanh nghiệp; Các hội, hiệp hội; Sở giao thông vận tải.

“Danh bạ điện thoại ngành Giao thông vận tải năm 2021 - 2022” có dung lượng gần 600 trang, in trên khổ giấy 10 x 16,5 cm, đơn giá: 130.000 đồng/cuốn.

Các đơn vị có nhu cầu mua Danh bạ xin vui lòng liên hệ về địa chỉ: Phòng Kinh doanh xuất bản phẩm - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - Số 80B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.39428746, Fax: 024.38224784, Website: nxbgtvt.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận