Phát lệnh ra quân trên công trường đường sắt Bắc - Nam

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/02/2021 17:08

Ngày 19/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát lệnh ra quân đầu năm tại công trường Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình tuyến đường sắt Bắc- Nam.


 

2
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát lệnh ra quân đầu năm

Sáng 19/02, tại xã km74, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã kiểm tra tiến độ và phát lệnh ra quân đầu năm Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ban QLDA Đường sắt được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư 3 dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án Hà Nội - Vinh); Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án cầu yếu); Dư án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (Dự án Nha Trang - Sài Gòn).

Đến nay, cả 3 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách do Ban làm chủ đầu tư quản lý đều đã triển khai toàn bộ các gói thầu xây lắp, trong đó có một số gói thầu cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình như: Gói thầu XL-HNV-02 Dự án Hà Nội - Vinh, Gói thầu số 15 Dự án Nha Trang - Sài Gòn, Gói thầu 01 Dự án cầu yếu và dự kiến nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu đầu tiên vào tháng 3/2021.

THứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 1
Ban QLDA Đường sắt báo cáo tiến độ dự án

Bên cạnh đó, công tác giải ngân đã được Ban tập trung giải quyết khi nhà thầu có khối lượng thanh toán. Đến nay, Dự án Hà Nội - Vinh đã giải ngân được 349,5/1.021 tỷ đồng (đạt 34% giá trị xây lắp); Dự án Nha Trang - Sài Gòn giải ngân được 517,5/1.442 tỷ đồng (đạt 36% giá trị xây lắp); Dự án cầu yếu giải ngân 559,1/1.500 tỷ đồng (đạt 37% giá trị xây lắp).

Ban đã phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các nhà thầu, tư vấn đảm bảo an toàn, thông suốt quá trình thi công dự án. Ban đã xây dựng tiến độ chi tiết, thực hiện các giải pháp và tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công bám sát tiến độ công việc trong hợp đồng ký kết với mục tiêu hoàn thành các dự án trong năm 2021 theo đúng tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông 3

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tặng quà, chúc Tết các đơn vị thi công dự án

Sau khi nghe Ban QLDA Đường sắt, nhà thầu báo cáo tiến độ dự án, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai dự án. Việc cải nạo, nâng cấp các công trình thiết yếu tuyến đường sắt Bắc - Nam là nhiệm vụ cấp bách cho hạ tầng đường sắt Bắc - Nam đã được chuẩn bị đầu tư thời gian qua, với mục tiêu là triển khai đồng loạt trên tuyến để đảm bảo hoàn thành năm 2021. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Bắc - Nam là kỳ vọng của ngành GTVT nói chung và ngành Đường sắt nói riêng, khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng chạy tàu, chất lượng phục vụ đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Để dự án kịp hoàn thành trong năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Ban QLDA Đường sắt theo dõi chỉ đạo đúng cam kết hợp đồng đã được ký kết với nhà thầu đảm bảo chất lượng công trình và an toàn thi công, đẩy nhanh giải ngân dự án. Các nhà thầu phải huy động máy móc, nhân lực thực hiện đúng yêu cầu hợp đồng, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, Ban và các nhà thầu cần phối hợp đồng bộ, hiệu quả với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đảm bảo vừa thi công vừa chạy tàu an toàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận