Phát triển dịch vụ giao nhận - vận tải hàng hóa ở Việt Nam nhờ lợi thế trong quy tắc xuất xứ hàng hóa của atiga và acfta

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 10:52

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đang trở thành xu hướng hợp tác phát triển kinh tế toàn cầu.


 

ThS. NGUYỄN THỊ NHƯ; TRỊNH THANH THỦY
Trường Đại học Giao thông vận tải
HUỲNH THỊ THÚY KIỀU
Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

DT

Sơ đồ phân loại các FTA

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đang trở thành xu hướng hợp tác phát triển kinh tế toàn cầu. Đã có nhiều nghiên cứu về các hiệp định thương mại tự do cũng như những tác động của nó đến nền kinh tế của Việt Nam, đến văn hóa và xã hội. Song nghiên cứu về những tác động của FTA đến hoạt động giao nhận - vận tải thì chưa có nghiên cứu nào cụ thể. Bài báo trình bày cơ sở lý luận chung về dịch vụ giao nhận - vận tải hàng hóa, xem xét các quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các ACFTA và ATIGA để đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ giao nhận vận tải của Việt Nam, tận dụng tốt các lợi thế mà Việt Nam có được từ các FTA.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận