Phát triển tàu VR-SB nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 26/04/2017 14:11

Hiện nay, đội phương tiện VR-SB có khoảng trên 1.500 chiếc và đã có tàu trọng tải trên 20.000 tấn.


Lo hang dau tien duoc van chuyen bang container tu
Khối lượng hàng hóa được các phương tiện VR-SB vận chuyển thông qua cảng biển trong năm 2016 đạt 11.887.000 tấn.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đánh giá sau hơn 2 năm hoạt động, tuyến vận tải ven biển đã đạt được những hiệu quả nhất định trong việc vận tải hàng hóa, giảm áp lực cho vận tải đường bộ, đặc biệt trong thời giam quan, Bộ GTVT đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, kể cả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ để phát triển thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý.

Hiện nay, đội phương tiện VR-SB có khoảng trên 1.500 chiếc và đã có tàu trọng tải trên 20.000 tấn (so với trong vòng 2 năm từ lúc mở tuyến chưa có phương tiện VR-SB nào chính thức được đưa vào vận chuyển hàng hóa trên tuyến), điều này cho thấy việc đầu tư phát triển đối với phương tiện VR-SB hiện nay là rất nóng.

Khối lượng hàng hóa được các phương tiện VR-SB vận chuyển thông qua cảng biển trong năm 2016 đạt 11.887.000 tấn. Trong đó khoảng gần 8 triêu tấn hàng được vận chuyển từ cảng biển đến, rời cảng biển và ngược lại; với trên 13 nghìn lượt phương tiện thông qua. Quý I năm 2017, tổng khối lượng hàng hóa được các phương tiện VR-SB vận chuyển thông qua cảng biển là 3.632.000 tấn đạt 31% so với tổng khối lượng hàng hóa năm 2016. Trong đó, từ bến cảng biển đến bến cảng biển là 2.782.324 tấn, chiếm 77% khối lượng hàng hóa tàu VR-SB thông qua cảng biển. Từ bến cảng biển đến bến cảng thủy nội địa và ngược lại là 237.185 tấn, chiếm 7% khối lượng hàng hóa tàu VR-SB thông qua cảng biển. Từ cảng, bến thủy nội địa đến cảng biển là 612.798 tấn, chiếm 17% khối lượng hàng hóa tàu VR-SB thông qua cảng biển.

Trong đó, tổng lượt tàu VR-SB thông qua cảng biển trong quý I là 6.481 lượt. Từ bến cảng biển đến bến cảng biển là 4.631 lượt chiếm 71% tổng lượt tàu VR-SB thổng qua cảng biển. Từ bến cảng biển đến cảng, bến cảng thủy nội địa là 817 lượt, chiếm 13% tổng lượt tàu VR-SB. Từ cảng, bến thủy nội địa đến bến cảng biển là 1.033 lượt, chiếm 16% tổng lượt tàu.

Nhìn chung, số lượng phương tiện và hàng hóa được vận chuyển từ cảng biển đến, rời cảng biển chiếm khoảng 2/3 so với tổng số phương tiện VR-SB hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến.

Ý kiến của bạn

Bình luận