Phê chuẩn khung chính sách bồi thường, tái định cư cải tạo đường sắt HN-TPHCM

Giao thông 24h 02/11/2019 11:01

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.


duong-sat
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh được thực hiện theo Quyết định số 2708/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Ban QLDA đường sắt là đại diện chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT. Dự án có chiều dài 319,02km, qua 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Điểm đầu tại ga Hà Nội. Điểm cuối tại ga Vinh (Km319+020). Tổng số ga trên khu đoạn là 36 ga. Thời gian thực hiện dự kiến từ 2018-2021.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn đường sắt Nha Trang - Sài Gòn được thực hiện theo Quyết định số 2878/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Ban QLDA đường sắt là đại diện chủ đầu tư. Liên danh tư vấn thực hiện là TEDI SOUTH -TEDI - TRICC. Dự án có chiều dài 411,27km, qua 6 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Tổng số ga trên khu đoạn là 36 ga. Thời gian thực hiện từ 2019-2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận