Phê duyệt dự án nâng cấp cầu Đuống trước 30/5/2022

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/05/2022 15:23

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa chủ trì cuộc họp thông qua Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu Đuống).


 

Cầu Đuống hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 40 năm khai thác

Cầu Đuống hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 40 năm khai thác

Theo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Bộ GTVT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ của Ban QLDA6, đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình lập, góp ý xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự án thực hiện nâng cấp công trình cầu đường sắt và cầu đường bộ qua sông Đuống nhằm tăng cường năng lực vận tải đường thủy là hết sức cần thiết, cấp bách.

Tuy nhiên, các công trình này có ảnh hưởng đến dự án khác như: tuyến đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi, cầu đường bộ nối giữa phía Bắc và Nam sông Đuống theo quy hoạch mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA6, đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đơn vị để tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đáp ứng chất lượng, tiến độ yêu cầu. Trong đó, cần phân tích làm rõ các hạng mục phân kỳ đầu tư theo giai đoạn, đảm bảo tận dụng tối đa cho giai đoạn hoàn chỉnh. Cập nhật, đánh giá đầy đủ tình hình tổ chức giao thông hiện trạng của các nút giao, phạm vi kè đã được xây dựng, đường dân sinh, dân cư, hiện trạng khai thác đường sắt hiện tại và quy hoạch đường sắt trên cao sau này để lựa chọn giải pháp thiết kế cho phù hợp.

Đồng thời cập nhật đầy đủ các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án để trình Bộ GTVT phê duyệt theo quy định làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Nghiên cứu, tính toán quy mô đường hai đầu cầu phù hợp với quy hoạch và đảm bảo khả năng kết nối sau này cũng như đảm bảo giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng.

Về các hạng mục công trình, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phân tích, đánh giá kỹ lưỡng phạm vi, giải pháp gia cố kè hai bên bờ sông của dự án. Tiếp tục nghiên cứu giải pháp thiết kế đường lánh nạn, đường an toàn; đường an toàn ở làn đường sắt số 1 của ga Yên Viên (lưu ý xây dựng quy trình khai thác trong bước tiếp theo để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào yêu cầu tác nghiệp sau này). Việc bố trí đường sắt của khu vực cần có dự kiến, định hướng bố trí ga đường sắt đô thị trong tương lai và đánh giá tác động đối với ga Yên Viên hiện hữu.

Về tổ chức giao thông, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu, phân tích cụ thể phương án tổ chức giao thông theo nguyên tắc tổ chức giao thông đô thị để đảm bảo lưu thông cho các hướng kết nối được thuận lợi.

Về phương án GPMB, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA6, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với địa phương để rà soát kỹ lưỡng khối lượng và giá trị GPMB phù hợp với thực tế, đảm bảo không vượt TMĐT. Trong đó tiếp tục nghiên cứu, so sánh và kiến nghị phạm vi GPMB cho phù hợp, thuận lợi cho giai đoạn 1 và giai đoạn hoàn chỉnh.

Đặc biệt, về tổng mức đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu yêu cầu Ban QLDA6, đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát, tính đúng, tính đủ, phù hợp với điều kiện thực tế thi công kể cả thanh thải chướng ngại vật đảm bảo giao thông đường thủy, phương án tổ chức đảm bảo giao thông trong quá trình thi công tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, không vượt tổng mức dự kiến đã được phê duyệt.

Ban QLDA6 cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục như: Báo cáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội để tổ chức lấy ý kiến tham vấn cộng đồng; thỏa thuận quy mô, phương án thiết kế với UBND TP Hà Nội, thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phương án đảm bảo thoát lũ và an toàn đề điều,... và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan làm cơ sở phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30/5/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận