Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia đảm bảo TTATGT

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 24/03/2021 14:24

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Quyết định số 419/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 phân kỳ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện.

unnamed
Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia đảm bảo TTATGT

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045; 

Hàng năm giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật đối với công tác bảo đảm TTATGT trong ngành GTVT; 

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông an toàn, hiện đại, thân thiện môi trường; 

Người tham gia giao thông có kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, hình thành văn hóa giao thông an toàn; 

Triển khai áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT theo Kế hoạch này trên toàn quốc ngay từ những tháng đầu năm 2021. 

Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Toàn văn kế hoạch xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận