Phó Thủ tướng: Bộ GTVT đạt được nhiều kết quả nổi bật

Đầu tư - Hạ tầng 25/12/2021 11:43

Sáng nay (25/12), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ GTVT.


A7_08759
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ GTVT

Đi đầu về hoàn thành quy hoạch chuyên ngành

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

“Chúng ta phải triển khai nhiều nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của nhân dân”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Theo Phó Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã từng bước kiểm soát  dịch bệnh, chuyển sang trạng thái thích ứng, linh  hoạt, an toàn, vừa thực hiện phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển KT-XH và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“Một số chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch như tổng thu ngân sách, giá trị xuất nhập khẩu; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được quan tâm”, Phó Thủ tướng nói và cho biết, trong kết quả chung đó có đóng góp quan trọng của ngành GTVT, ngành chủ chốt trong phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông cho toàn bộ nền kinh tế.

A7_08851
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, Bộ GTVT đạt được nhiều kết quả nổi bật

Cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết của Bộ GTVT, Phó thủ tướng cho biết, trong năm 2021, Bộ GTVT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đầu tiên là công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách trong các lĩnh vực giao thông vận tải được quan tâm, triển khai có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, năm 2021, Bộ GTVT đã hoàn thành rà soát 82 văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ ban hành 8 Nghị định, ban hành theo thẩm quyền 26 Thông tư hướng dẫn nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các ngành, địa phương liên quan tới các lĩnh vực quan trọng như thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, các lĩnh vực vận tải,…đã góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ GTVT trong công tác lập quy hoạch ngành quốc gia. Bộ GTVT đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản, đồng bộ giữa các loại hình giao thông.

“Tới nay, Bộ GTVT là bộ duy nhất đã hoàn thành các quy hoạch ngành quốc gia, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, làm tiền đề để thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra”, Phó thủ tướng nói.

Triển khai nhanh nhiều dự án trọng điểm

Theo Phó Thủ tướng,công tác chuẩn bị các dự án đầu tư được Bộ GTVT triển khai kịp thời. Bộ GTVT đã chủ động xây dựng đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn 2050 với mục tiêu hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng tập trung xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội thông qua đề án đầu tư xây dựng đường cao tốc phía Đông giai đoạn 2021-2025 với 12 dự án thành phần (chiều dài 729 km) và đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua theo phương án sử dụng 100% vốn đầu tư công.

“Ngoài ra, Bộ GTVT đã chủ động đề xuất Chính phủ phương án hỗ trợ để đầu tư tiếp các đoạn tuyến cao tốc gắn với Chương trình phục hồi kinh tế nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 3.000 km và năm 2030 đạt 5.000 km đường bộ cao tốc”, Phó Thủ tướng đánh giá.

Phó Thủ tướng cho biết, công tác chỉ đạo thi công của các dự án trọng điểm được quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (đạt 99,93%), đã khởi công và thực hiện toàn bộ 11/11 dự án.

“Bộ GTVT đã tập trung giải quyết kịp thời các vướng mắc, đặc biệt là việc tham mưu cùng Bộ TN&MT trình Chính phủ ban hành Nghị quyết  60 và Nghị quyết 133 để xử lý việc thiếu vật liệu đất đắp san lấp, hiện chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu m3 trên tổng nhu cầu 65 triệu m3 và sẽ được giải quyết trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng nói.

cao-toc-4417-1597638319-1-4078-6161-1619-160156863
Cao tốc Bắc Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đang thi công

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đánh giá, các dự án quan trọng khác cũng được tập trung thực hiện, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ như dự án sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất,... Công tác giải ngân năm 2021 đạt trên 96%, dẫn đầu trong các bộ ngành.

Theo Phó Thủ tướng, đối với công tác bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19 được thực hiện tốt. Bộ GTVT đã tham mưu kịp thời để Chính phủ ban hành các văn bản tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách được thông suốt

“Công tác đảm bảo an toàn giao thông tiếp tục được cải thiện. Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Các nhiệm vụ khác như đăng kiểm, quản lý phương tiện, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế,…cơ bản hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được giao”, Phó thủ tướng nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, cần sớm khắc phục của ngành GTVT như: Công tác xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vẫn còn nhiều bất cập, còn nhiều thủ tục hành chính; chưa phân cấp phân quyền mạnh mẽ như quản lý, đầu tư hệ thống công trình đường thủy nội địa, vấn đề đầu tư xây dựng cảng biển,…

Nhiều giải pháp quyết liệt

Về nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu ngành GTVTtiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đột phá về xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cần đánh giá đầy đủ tác động trên các lĩnh vực quản lý của ngành.

Bên cạnh đó, ngành GTVT cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền cho các ngành, địa phương. “Chúng ta đã làm khá tốt việc này nhưng cần tập trung mạnh mẽ hơn, khơi thông mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-Xh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

A7_08893
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng

Đề cập đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Thủ tướng cho biết,  trong năm 2022, Bộ GTVT cần tập trung cao cho việc thực hiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc phía Đông giai đoạn 2, yêu cầu rút kinh nghiệm từ việc triển khai các dự án giai đoạn 1. Trong đó, đặc biệt chú ý vấn đề hồ sơ, thủ tục thực hiện, xác định tiến độ, vấn đề mỏ vật liệu, năng lực nhà thầu,...

Đồng thời, Bộ GTVT cần rà soát, xác định lại tiến độ các đoạn cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành,… để có biện pháp quản lý, thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất với mục tiêu đạt được 3.000 km cao tốc và hoàn thành sân bay Long Thành (giai đoạn 1) vào năm 2025.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam bảo đảm sớm trình Bộ Chính trị cho ý kiến và trình Quốc hội về chủ trương đầu tư một số tuyến ưu tiên theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất đầu tư một số tuyến đường sắt nhằm tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế lớn, khu vực động lực phát triển, cửa khẩu và cửa ngõ giao thông quan trọng...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT chú trọng việc công bố, công khai các quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt tới các cấp, ngành, địa phương để có thể chủ động triển khai nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư. Tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cũng như khẩn trương phê duyệt các quy hoạch chi tiết để làm cơ sở thực hiện các dự án đầu tư.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT rà soát lại nguồn vốn, bảo đảm phân bổ, hỗ trợ hợp lý, tránh dàn trải, lãng phí, tuyệt đối chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Bộ GTVT cần quan tâm hơn nữa trong kiểm soát chặt chẽ quá trình lập hồ sơ thiết kế, dự toán, đấu thầu, quản lý thi công, kiểm soát chất lượng công trình,…

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid 19; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,... 

Ý kiến của bạn

Bình luận