Phó thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh lạm thu đầu năm học

20/09/2017 15:07

Trước tình trạng trường học thu nhiều khoản đầu năm học, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và các tỉnh thành xử lý nghiêm.

20170919203141-lam-thu
Ảnh minh họa

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam hôm nay có văn bản chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh thành về tình trạng lạm thu đầu năm học mới.

Văn bản nêu rõ, năm học 2017-2018 tại một số trường có tình trạng lạm thu gây khó khăn cho học sinh, phụ huynh. Bộ Giáo dục cần rà soát văn bản bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa.

"Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt", Phó thủ tướng chỉ đạo.

UBND các tỉnh thành có trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản đầu năm.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục, UBND các tỉnh thành tăng cường công tác thanh tra và xử lý nghiêm cơ sở giáo dục, người đứng đầu vi phạm; kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở giáo dục ở khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, bảo đảm tất cả học sinh đi học đầy đủ.

Năm học nào cũng xảy ra tình trạng lạm thu. Hội phụ huynh thường được ủy thác huy động các khoản đóng góp xây trường, mua sắm cơ sở vật chất, quỹ lớp, quỹ trường... Có nhiều khoản thu vô lý, gây bất bình trong phụ huynh.

Một ngày trước, Bộ Giáo dục đã công bố kết quả thanh tra trực tiếp tại Hà Nội; Nghệ An; Hải Phòng và Hà Tĩnh, phát hiện nhiều khoản thu trái quy định. 

Ý kiến của bạn

Bình luận