Doanh nghiệp giao thông lao đao bởi tác động của virus nCoV

Doanh nghiệp giao thông lao đao bởi tác động của virus nCoV

Với nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa sụt giảm do ảnh hưởng của virus corona (2019-nCoV), các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông đang phải bù lỗ để duy trì hoạt động.

Doanh nghiệp