Phương án GPMB cầu Rạch Miễu 2 tỉnh Bến Tre triển khai thế nào?

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 18/04/2022 14:02

Bộ GTVT vừa yêu cầu triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình cầu Rạch Miễu 2 đoạn qua địa phận tỉnh Bến Tre.


Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2

Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2

Bộ GTVT vừa đề nghị UBND tỉnh Bến Tre và Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ GTVT) triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Bến Tre (đợt 3) thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Tại văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm ký cho biết, Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 3) trên địa bàn xã Bình Phú và một phần xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (địa phận tỉnh Bến Tre) theo nội dung trình của UBND tỉnh Bến Tre, đề nghị của Ban QLDA Mỹ Thuận và báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT).

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác định nhu cầu tái định cư trên địa bàn xã Bình Phú và một phần xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Đồng thời tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 3) trên địa bàn xã Bình Phú và một phần xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre thuộc Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đảm bảo tính chính xác, tuân thủ quy định hiện hành; có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án được chấp thuận.

Ngoài ra, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bến Tre khẩn trương hoàn thành phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (địa phận tỉnh Bến Tre) trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận theo quy định.

Cùng với đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp chặt chẽ cùng UBND tỉnh Bến Tre và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB; đồng thời rà soát theo dõi, đảm bảo không vượt chi phí GPMB (bao gồm cả dự phòng) trong tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp vượt chi phí GPMB (bao gồm cả dự phòng), Ban QLDA Mỹ Thuận phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre báo cáo Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền, nối Tiền Giang qua Bến Tre, tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Cầu khởi công vào tháng 3/2022, có kết cấu dây văng dài gần 2km, rộng 21,5m, 4 làn xe, thiết kế cho thời gian khai thác 100 năm.

Ý kiến của bạn

Bình luận