Quân đoàn 3 làm hơn 100 km đường giúp dân xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Dương Hoàng

saosaosaosaosao
04/08/2020 06:33

Gắn liền với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 3 đã chủ động lồng ghép công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Trong những năm qua, ngoài thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh. Các cán bộ, chiên sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không Không quân 234 và Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ tham mưu, Quân đoàn 3, đóng quân trên địa bàn xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác lồng ghép, phố hợp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới (NTM) tại địa phương xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, hàng 100km đường giao thông liên thôn, liên xã, các công trình thủy lợi đạt chuần góp phần chung tay cùng nhân dân xây dựng khu dân cư nông thôn mới.

98
Cán bộ, chiễn sĩ tiểu đoàn 21, Quân đoàn 3 giúp dân tu sửa, dọn dẹp làm mới đường liên thôn

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và Tiểu đoàn đều cử cán bộ liên hệ trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tìm hiểu nắm chắc địa bàn, nội dung công việc cụ thể, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ. Đại úy Mai Vĩnh Long, Chính trị viên phó tiểu đoàn 21, Bộ tham mưu, Quân đoàn 3 cho biết: “Những cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác dân vận được tuyển chọn bảo đảm sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, ưu tiên những đồng chí có kinh nghiệm. Quá trình chuẩn bị được chúng tôi tiến hành rất chu đáo, tỉ mỉ, từ việc quán triệt yêu cầu nhiệm vụ, đến huy động đầy đủ các phương tiện, trang bị vật chất, mang vác bảo đảm... hoàn thành đúng thời gian công tác đề ra”.

Đơpn cử, trong tháng 7/2020, Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ tham mưu, Quân đoàn 3 và Lữu đoàn Pháo phòng không Không quân 234, Quân đoàn 3 đã cử các bộ chiến phối hợp xã Ia Băng, giúp 3 Thôn, làng Brong Thoong, O Yố, O Ngó, nạo vét kênh mương thủy lợi đường nội đồng, đồng thời tu sửa, phát dọn khu vực ven các tuyến đường giao thông liên thôn.

99
Hàng ngàn ngày công giúp nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng của CB,CS QĐ3

Đối với các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ tham mưu, Quân đoàn 3 tiến hành xây dựng song song một nhà tình thương cho hộ gia đình anh A Lan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một nhà đại đoàn kết. Tổng giá trị hai ngôi nhà khoảng hơn 100 triệu đồng được trích từ ngân sách nhà nước cùng với sự hỗ trợ xây dựng của các đồng chí trong Tiểu đoàn 21. Ngoài ra, đơn vị còn cử ra 45 chiến sĩ và huy động hơn 90 người dân khu vực tham gia công tác củng cố làm mới 5km đường giao thông liên thôn khu vực thôn Bông Lar, xã Ia Băng. Duy trì hoạt động hàng ngàn ngày công để xây mới, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Đánh giá về vai trò của các bộ chiến sĩ Quan đoàn 3 trong nhiệm vụ xây dựng NTM, ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai khẳng định: “Cán bộ chiễn sĩ Quân đoàn 3 với những việc làm thiết thực, hiệu quả, đã chung sức xây dựng NTM tại địa phương, mang lại những kết quả tích cực, không những giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, mà còn củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ý kiến của bạn

Bình luận