Quảng Ngãi: Huyện nghèo chú trọng làm đường tạo đột phá kinh tế

Tác giả: P/V

saosaosaosaosao
Thị trường 11/05/2021 05:59

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, sau chặng đường thực hiện chương trình UBND huyện Tây Sơn đã phát huy hiệu quả. Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên toàn huyện.


Sơn Tây là một trong những huyện khó khăn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (nguồn vốn 135 và 30a của Chính phủ), huyện Sơn Tây đã đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm như đường giao thông, công trình thủy lợi, trạm y tế, điện phục vụ sản xuất dân sinh…, sau khi hoàn thành các công trình đã đi vào sử dụng ổn định đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

sơn tây 1
Hạ tầng giao thông tại huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đang được dần hình thành mạng lưới giao thông xuyên suốt

Về hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều tiêu chí như; đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua địa bàn 05 xã (Sơn Dung, Sơn Long, Sơn Mùa, Sơn Bua và Sơn Lập), với tổng chiều dài 39 km; Đường tỉnh 623 đi qua địa bàn 02 xã (Sơn Tân và Sơn Dung) với tổng chiều dài 17 km; Đường huyện gồm 10 tuyến với tổng chiều dài 122,23 km, đã nhựa hóa được 75,4 km.

Đường đô thị, 06 tuyến với tổng chiều dài 10,93 km đã cứng hóa 02km; Đường chuyên dùng (thuộc dự án thủy điện Đăkdrinh) gồm 6 tuyến, tổng chiều dài 13,71 km đã được nhựa hóa 9,65 km; Đường xã gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 64,56 km đã cứng hóa BTXM được 62,07 km; Đường thôn xóm gồm 53 tuyến với tổng chiều dài 100,8 km đã bê tông xi măng 33,38 km.

Huyện Sơn Tây, đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn tây đã có 9/9 xã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt và công khai đúng thời hạn.

Trong đó, có 5/9 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đồng thời có 8 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, tỉ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 98% trở lên.

sơn tây 2
Nhiều tuyến đường liên xã tại huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) được đầu tư hoàn chỉnh

Trong gia đoạn 2016 – 2020, UBND huyện Sơn Tây đã phân bổ kinh phí duy tu bảo dưỡng cho phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện với tổng số vốn hơn 1.200.000.000 triệu đổng, để sửa chữa bảo dưỡng một số tuyến đường trên địa bàn huyện như; Công trình sửa chữa tuyến đường cầu Tà Dô, công trình đường Sơn Màu – Sơn Tinh, công trình đường giao thông nông thôn xóm ông Lập – ông Miên…

Bằng các biện pháp đồng bộ, kịp thời, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Sơn Tây nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung đã đạt được kết quả quan trọng, số hộ nghèo giảm đáng kể đầu năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 7,69% ước tính đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 6,07% giảm 1,62% đạt chỉ tiêu đề ra.

Có thể thấy, những năm qua các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Sơn Tây nói riêng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về giảm nghèo bền vứng, xây dựng hệ thống đường giao thông từng bước cải thiện đời sống của người dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận