Quảng Ninh: Chốt việc mở đường 'tắt' sang Lạng Sơn

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/06/2022 10:48

HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp ĐT.342 từ TP. Hạ Long đến giáp địa phận tỉnh Lạng Sơn.


 

cao_toc_lang_son

Đường tỉnh 342 (ĐT.342) dài 60,2km, với điểm đầu giao với đường tỉnh 326 khu vực cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, điểm cuối tại khu vực Đèo Líu giáp ranh với xã Bắc Lãng (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). Chiều dài tuyến thuộc địa phận TP.Hạ Long là 37,5km, địa phận huyện Ba Chẽ dài 23km.

Về hiện trạng, đoạn từ đầu tuyến đến thôn Đông Trà, xã Đồng Lâm, dài 13km, đang được giao cho UBND TP.Hạ Long triển khai đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Đoạn từ thôn Đông Trà, xã Đồng Lâm đến giáp tỉnh Lạng Sơn dài 47,5km, là đường cấp thấp, chiều rộng mặt đường là 3,5km, chưa có dự án đầu tư. Đoạn thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn từ cuối ĐT.342 đến QL4B dài 9,8km, hiện TP.Lạng Sơn đang triển khai các thủ tục lập dự án đầu tư.

Theo đề xuất phương án đầu tư của đơn vị tư vấn, dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ (dài 23km).

Giai đoạn 2 sẽ đầu tư cải tạo, nâng cấp ĐT.342 đoạn thuộc địa phận TP.Hạ Long từ thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm đến giáp ranh với huyện Ba Chẽ. Quy mô đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, 2 làn xe, nền đường rộng 9m, mặt đường 6m có cầu và hầm.

Tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 342 tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV (ngày 31/5) vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp ĐT.342, đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ, tuyến đường cấp III miền núi, 2 làn xe có chiều dài tuyến khoảng 23km. Điểm đầu tuyến tại Km37+500, đường tỉnh 342 (giáp ranh giữa huyện Ba Chẽ và TP.Hạ Long); điểm cuối tuyến tại Km60+300, ĐT.342 (tại ranh giới giữa tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn) với tổng mức đầu tư 816 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện tối đa 3 năm trong giai đoạn năm 2022-2025. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường đi từ Lạng Sơn đến (tính từ km 74+700, QL4B) đến TP.Hạ Long chỉ khoảng 50km.

Dự án được thực hiện nhằm mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, tạo kết nối vùng và khu vực từ vùng thấp, vùng động lực, vùng phát triển với vùng cao của TP.Hạ Long, huyện Ba Chẽ và tỉnh Lạng Sơn; đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân trong khu vực được thuận lợi, an toàn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Tổng số vốn đầu tư của toàn bộ dự án từ Hạ Long đến giáp Lạng Sơn là khoảng 4.800 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định phân bổ 400 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đoạn từ nút giao cầu vượt đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn thôn Trại Me, xã Sơn Dương đến thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, TP. Hạ Long.

Ý kiến của bạn

Bình luận