Quốc hội thông qua nghị quyết đầu tư 2 “siêu dự án” đường vành đai

Tác giả: M.T

saosaosaosaosao
Chính trị 16/06/2022 11:46

Với đa số phiếu đại biểu tán thành, sáng nay (16/6), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và đường Vành đai 3 TP.HCM.


 

Các đại biểu tham gia biểu quyết Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội

Các đại biểu tham gia biểu quyết Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội

Dự kiến đưa vào khai thác 2 “siêu dự án” từ năm 2026 - 2027

Theo đó, với 474/475 đại biểu tán thành (chiếm 95,18%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

Tiếp đó, 475/478 đại biểu cũng tán thành (95,38%) và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM.

Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội dài khoảng 112,8km, chia thành 7 dự án thành phần, thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong quá trình khai thác, vận hành.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.813 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 41.860 tỷ đồng, bao gồm: 19.383 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 22.477 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương (TP.Hà Nội 19.477 tỷ đồng, Hưng Yên 1.000 tỷ đồng và Bắc Ninh là 2.000 tỷ đồng).

Giai đoạn 2026 – 2030, nguồn ngân sách nhà nước là 14.506 tỷ đồng, bao gồm: 8.790 tỷ đồng ngân sách trung ương và 5.716 tỷ đồng ngân sách địa phương (TP Hà Nội 4.047 tỷ đồng, Hưng Yên 505 tỷ đồng và Bắc Ninh 1.164 tỷ đồng). Vốn do nhà đầu tư thu xếp là 29.447 tỷ đồng.

Nghị quyết của Quốc hội cũng xác định dự án cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Trong khi đó, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM dài 76,34 km, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 75.378 tỷ, trong đó nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 61.056 tỷ đồng, gồm: 31.380 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương; 29.676 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương (TP.HCM 19.449 tỷ, Đồng Nai 1.567 tỷ đồng, Bình Dương 7.808 tỷ đồng và Long An là 852 tỷ đồng).

Giai đoạn 2026 – 2030, nguồn ngân sách nhà nước 14.322 tỷ đồng, bao gồm: 7.361 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách trung ương; 6.961 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương (TP.HCM 4.562 tỷ đồng, Đồng Nai 367 tỷ đồng, Bình Dương 1.832 tỷ đồng và Long An 200 tỷ đồng).

Dự án được thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt

Nghị quyết của Quốc hội cũng xác định, việc triển khai, thực hiện 2 “siêu dự án” trên được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt.

Với 95,38% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Với 95,38% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, đối với dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, được điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 14.250 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ GTVT giao về các địa phương để thực hiện dự án, trong đó: TP Hà Nội là 8.400 tỷ đồng; Hưng Yên là 3.740 tỷ đồng và Bắc Ninh là 2.110 tỷ đồng.

Cho phép sử dụng phần vốn nhà nước tham gia tối đa là 66% sơ bộ tổng mức đầu tư dự án. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công; giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án thành phần 3.

Trong khi đó, với dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, Nghị quyết cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 17.146 tỷ đồng đã bố trí cho Bộ GTVTi giao về các địa phương để thực hiện dự án, trong đó TP.HCM là 10.627 tỷ đồng, Đồng Nai là 856 tỷ đồng, Bình Dương là 4.266 tỷ đồng và Long An là 1.397 tỷ đồng.

Cho phép tăng tổng mức vốn trung hạn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn dự kiến tăng thu của các địa phương. Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương liên quan xây dựng phương án thu hồi vốn đầu tư dự án (không bao gồm đường song hành - đường đô thị) hoàn trả vào ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo tỷ lệ vốn góp đầu tư dự án.

Với cả 2 dự án, trong 2 năm kể từ khi Nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc chỉ định thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án đối với các gói thầu tư vấn, các gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đồng thời, cho phép trong giai đoạn triển khai dự án, nhà thầu thi công không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án; việc khai thác mỏ khoáng sản quy định tại khoản này được thực hiện đến khi hoàn thành dự án.

Trường hợp tăng tổng mức đầu tư của dự án thành phần, địa phương được giao làm cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền của dự án thành phần có trách nhiệm cân đối bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện dự án thành phần đó. Trường hợp giảm tổng mức đầu tư của dự án thành phần, ngân sách trung ương dự kiến bố trí cho dự án thành phần đó giảm tương ứng. 

Ý kiến của bạn

Bình luận