Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện

02/12/2019 11:02

Ngày 11/11, Bộ GTVT ký Thông tư số 45/2019/TT-BGTVT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy, động cơ sử dụng cho xe đạp điện và động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.

 

rsz_anhnhat14_12_3

Theo đó, Thông tư ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện;

Mã số: QCVN 75:2019/BGTVT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện;

Mã số: QCVN 76:2019/BGTVT.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện.

Mã số:QCVN 90:2019/BGTVT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2020.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây!

Ý kiến của bạn

Bình luận