Quy định mới về triệu hồi ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 01/07/2022 15:29

Theo quy định của Bộ GTVT, cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ôtô phải triệu hồi sản phẩm trong 3 trường hợp.

 

Cơ sở sản xuất phải triệu hồi, khắc phục miễn phí lỗi kỹ thuật của xe xảy ra trong quá trình thiết kế, chế tạo - Ảnh internet

Cơ sở sản xuất phải triệu hồi, khắc phục miễn phí lỗi kỹ thuật của xe xảy ra trong quá trình thiết kế, chế tạo - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BGTVT hợp nhất các thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới (Thông tư số 30/2011, Thông tư số 54/2014 và Thông tư số 26/2020). Trong đó, nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp triệu hồi sản phẩm do cơ sở đó sản xuất, lắp ráp.

Cụ thể, cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ô tô phải triệu hồi sản phẩm trong các trường hợp: sản phẩm vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành bắt buộc áp dụng cho đối tượng sản phẩm đó; Sản phẩm gây ra nguy hiểm về sinh mạng và tài sản do các lỗi kỹ thuật trong quá trình thiết kế, chế tạo; Sản phẩm dù chưa gây tổn thất về người và tài sản nhưng qua quá trình sử dụng có thể gây nguy hiểm trong một số điều kiện nhất định.

“Cơ quan quản lý chất lượng (Cục Đăng kiểm VN) sẽ căn cứ theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, các thông tin, kết quả điều tra để xem xét và đưa ra quyết định buộc thực hiện triệu hồi sản phẩm”, văn bản hợp nhất nêu.

Nội dung văn bản cũng nêu rõ, khi phát hiện lỗi kỹ thuật của xe đã bán ra thị trường, cơ sở sản xuất cần thực hiện các công việc: tạm dừng xuất xưởng sản phẩm của kiểu loại bị lỗi; thông báo tới các đại lý bán hàng yêu cầu tạm dừng; trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện lỗi phải thông báo bằng văn bản đến Cục Đăng kiểm VN về nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục, số lượng sản phẩm phải triệu hồi và kế hoạch triệu hồi cụ thể.

Sau thời gian không quá 30 ngày kể từ khi hoàn tất việc triệu hồi, cơ sở sản xuất phải báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc triệu hồi tới Cục Đăng kiểm VN. Cơ sở sản xuất phải chịu mọi phí tổn liên quan đến việc triệu hồi sản phẩm kể cả chi phí vận chuyển.

Về phía Cục Đăng kiểm VN, yêu cầu bằng văn bản về kế hoạch khắc phục của cơ sở sản xuất; thông tin trên trang điện tử chính thức của Cục về sản phẩm bị triệu hồi; theo dõi việc thực hiện triệu hồi.

Về chế tài, nếu cơ sở sản xuất không thực hiện triệu hồi sản phẩm bị lỗi kỹ thuật để khắc phục sẽ bị đình chỉ Giấy chứng nhận kiểu loại sản phẩm. Trong 3 tháng không thực hiện triệu hồi theo kế hoạch đã công bố và không báo cáo về việc thực hiện triệu hồi sản phẩm sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận kiểu loại sản phẩm.

Ý kiến của bạn

Bình luận