Quyết tâm mới trong xây dựng Ban QLDA 2 phát triển bền vững

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 22/05/2020 18:32

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, các nhiệm vụ của Đảng bộ Ban QLDA 2 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao.

DSC04076
Đại hội thứ lần VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Ban QLDA 2 ngày 22/5.

“Lá cờ tiên phong” của Bộ GTVT

Sáng nay (22/5), Đảng bộ Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ GTVT) đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng,Thứ trưởng Bộ GTVT đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT biểu dương những kết quả đạt được của Ban Quản lý Dự án 2 trong những năm qua. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đặc biệt biểu dương Đảng bộ Ban QLDA 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, quyết tâm và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nổi bật trong đó là công tác kiện toàn bộ máy hoạt động khi sát nhập Ban QLDA 2 và Ban An toàn giao thông; sắp xếp tinh giản bộ máy trong hệ thống quản lý Nhà nước; Công tác tổ chức, xây dựng Đảng có nhiều đổi mới;…

DSC04087
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Bí thư Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng,Thứ trưởng Bộ GTVT đã tới tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, trong giai đoạn vừa qua, Ban QLDA 2 luôn là đơn vị dẫn đầu Bộ GTVT trong công tác giải ngân, các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, vượt tiến độ. Trong đó, Ban QLDA 2 luôn chú trọng và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý chất lượng, tích cực phối hợp với các địa phương để giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nổi bật như công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, phối hợp vận hành công trình,…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng nhìn nhận, mặc dù là một trong những lá cờ tiên phong của Bộ GTVT, Ban QLDA 2 vẫn còn một số tồn tại như: Trong quá trình sát nhập cải tổ bộ máy, còn nhiều đảng viên có tâm tư; chuyên môn còn nhiều điểm chưa cao; còn nhiều cán bộ chưa theo kịp với phần lớn đội ngũ nhân lực; chất lượng sinh hoạt của một số Chi bộ trực thuộc chưa thực sự tốt;...

Trước những tồn tại này, Thứ trưởng yêu cầu Đảng bộ Ban QLDA 2 cần tập trung “mổ xẻ”, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục, giải một cách dứt điểm và trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng bộ Ban QLDA 2 trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 chú trọng tới 5 mục tiêu quan trọng. Đầu tiên là nhiệm vụ trong công tác xây dựng cơ bản, đây là nhiệm vụ chính và xuyên suốt của Ban, do đó phải phấn đấu vượt mức được giao, quản lý dự án tốt. Để làm được điều này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ban phải tích cực luôn trau dồi, nâng cao trình độ, thích ứng với thực tiễn phát triển của đất nước, xã hội;…

Hai là, Đảng bộ Ban QLDA 2 tiếp tục tập trung rà soát, củng cố bộ máy tổ chức. Ba là coi trọng cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung tới cải cách thủ tục nội bộ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Bốn là phải quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng, phát huy tiềm năng, sức mạnh từ nội bộ, nâng cao tinh thần đoàn kết;… Cuối cùng, Thứ trưởng nhấn mạnh tới công tác phối hợp giữa Đảng và chính quyền của Ban, cùng với đó là sự phối hợp giữa Ban và các cơ quan, đơn vị liên quan khác, nhằm tối ưu hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý các dự án trọng điểm của ngành GTVT.

Quyết tâm phát triển bền vững

Đại hội Đảng bộ Ban QLDA 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 lấy chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng Ban QLDA 2 phát triển bền vững”. Đại hội đã tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ 19 của Đảng bộ Bộ GTVT;…

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lê Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Ban QLDA 2 khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Ban QLDA 2 đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban QLDA 2 và đã được nhiều kết quả quan trọng.

DSC04103
Đại hội đã tổ chức bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025;...
DSC04125
 
DSC04134
Đại diện lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ GTVT cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Ban QLDA 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giải ngân được Đảng bộ Ban QLDA 2 tập trung phấn đấu thực hiện, đều đạt và vượt kế hoạch từ 101% (tổng cả nhiệm kỳ đạt 28.757.954 tỷ đồng). Trong nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 13 dự án; đang triển khai xây dựng 11 dự án, đang chuẩn bị đầu tư 16 dự án. Các dự án do Ban quản lý cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn hoạt động có hiệu quả. Bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, từng bước nâng cao thực hiện quản lý, điều hành. Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ 02 nhiệm kỳ 2017-2020 và 2020-2022. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); triển khai thực hiện tốt Chị thị 05 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; 100% đảng viên đều đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, xây dựng Đảng bộ hàng năm đều đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Công tác kiểm tra giám sát đi vào nề nếp, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, quy chế của cơ quan, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ Đảng. Các Chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng viên; giám sát cán bộ, đảng viên về chấp hành kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ được giao,từ đó có các giải pháp kịp thời, không để phát sinh các vấn đề phức tạp.

DSC04085
Bí thư Đảng bộ Ban QLDA 2 Lê Thắng phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Đảng bộ Ban QLDA 2 Lê Thắng khẳng định: “Cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra thuộc thẩm quyền của Ban đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao như công tác phát triển đảng viên mới, công tác kế hoạch về giải ngân, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ’,

Trong nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Ban QLDA 2 đặt quyết tâm cao trong việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tất cả các công trình, hạng mục dự án Bộ GTVT giao trên tất cả các mặt về số lượng, chất lượng, an toàn, môi trường của dự án, công trình. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch giải ngân hàng năm; hoàn thành quyết toán theo đúng quy định. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Mặt khác, Đảng bộ Ban QLDA 2 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Phát huy truyền thống “Đoàn kết - trách nhiệm - Hài hòa - Vượt khó”, đổi mới toàn diện với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;…

Ý kiến của bạn

Bình luận