Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Chính trị 03/10/2023 20:54

Chiều nay 3/10, Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam đã bầu và ra mắt 32 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn GTVT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiều sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn

Chiều nay (3/10), Đại hội Công đoàn GTVT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc với sự tham dự của 226 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 70.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam. Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã đến chúc mừng đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, công đoàn các cấp trong ngành GTVT đã sôi nổi, khẩn trương tiến hành tổ chức đại hội với phương châm: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển". Đại hội công đoàn các cấp trong ngành GTVT đã thực sự thu hút sự chú ý, quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo mọi điều kiện của các cơ quan quản lý và đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ ở các đơn vị trong ngành.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 2.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X Phạm Hoài Phương phát biểu khai mạc đại hội

"Ở nhiều nơi đã tạo được nhiều phong trào thi đua liên tục trên mọi lĩnh vực hoạt động, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu KT-XH ở các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT; hoạt động của các cụm văn hóa, thể thao, nhiều hội thi chuyên ngành và hàng trăm các công trình, sản phẩm có giá trị KT-XH cao, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm làm lợi hàng trăm tỷ đồng lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp, góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định sản xuất, kinh doanh và hoạt động tại các đơn vị và ngành GTVT", ông Phạm Hoài Phương chia sẻ.

Cũng theo ông Phương, tại Đại hội lần thứ XI, các đại biểu bàn và quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó đề xuất các giải pháp đột phá để xây dựng và phát triển ngành GTVT, cũng như làm sáng tỏ thêm các vấn đề nhằm đạt được sự nhất trí cao về quan điểm, nguyên tắc, những nội dung chủ yếu trong các văn kiện. Đây chính là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới và các chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một số hình ảnh tham luận tại đại hội

Tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của người lao động

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Công đoàn GTVT Việt Nam, đại diện Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phát biểu, khẳng định  Công đoàn GTVT Việt Nam đã luôn bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa thành các chương trình, phong trào thi đua trong CNVCLĐ để chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia có hiệu quả với chuyên môn, đóng góp tích cực vào những thành tựu của ngành GTVT trong 5 năm qua.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, toàn ngành GTVT đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh việc tăng cường xây dựng, hoàn thành thể chế, chính sách, pháp luật, ngành GTVT phải tiếp tục đẩy mạnh khâu đột phá chiến lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại đại hội

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa XI nghiên cứu triển khai các nghị quyết của Đảng, của Tổng liên đoàn, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT thành chương trình công tác cụ thể và tổ chức thực hiện thông qua các phong trào thi đua trong toàn ngành GTVT nhằm nâng cao hiệu quả công tác và lao động sản xuất; bảo đảm kỷ cương, chất lượng và tiến độ trên tất cả các nhiệm vụ, công tác.

Theo đề nghị của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, Công đoàn GTVT Việt Nam cần sớm tìm được phương thức hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, để tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động của ngành.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao hoạt động Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng đánh giá cao hoạt động Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng thời yêu cầu Công đoàn GTVT Việt Nam thời gian tới tích cực, chủ động, đổi mới hơn nữa. Đặc biệt là cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, chú trọng là người lao động trên các công trường, vùng xa, đi làm xa dài ngày, cần quan tâm toàn diện hơn.

Công đoàn GTVT Việt Nam cũng cần tiếp tục quan tâm kiện toàn các đơn vị yếu kém để hoạt động hiệu quả hơn, đề xuất mô hình hoạt động mới, thích hợp với tình hình đơn vị sau cổ phần hóa, tái cơ cấu. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hơn nữa, lưu ý thiết lập mô hình hoạt động phù hợp với tình hình lao động. Đồng thời, công đoàn các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa cơ quan, doanh nghiệp và tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 6.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng đại hội

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 8.

Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng III cho Công đoàn GTVT Việt Nam

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 9.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam (bên trái) và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Tiếp đó, Đại hội đã bầu và ra mắt 32 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, khuyết 3 ủy viên. 

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 10.

Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI ra mắt tại đại hội

Một số hình ảnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI

Cụ thể hóa mọi mục tiêu, nhiệm vụ bằng các hoạt động thiết thực

Trước đó, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa X báo cáo về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ qua, thực hiện mục tiêu "Phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân ngành GTVT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", các cấp công đoàn trong ngành đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa 8 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ chủ yếu tại Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa XI - Ảnh 12.

Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo tại đại hội

Đáng chú ý là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm và ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ cao với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Trong đó, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trên 85% các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X.

Công đoàn các cấp đã tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung thiết thực; tham gia vào quá trình quản lý, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo việc làm, tiền lương và thu nhập của người lao động, hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của người lao động với tổ chức công đoàn. Riêng từ nguồn Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã chi hơn 47,2 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và các hoạt động tri ân, từ thiện khác.

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu chuyên sâu, tiếp tục khẳng định được tầm quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, toàn ngành có hơn 1.487 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng với giá trị làm lợi trên 2.830 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tại đại hội

Đặc biệt, Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; 4 cá nhân tiêu biểu xuất sắc thuộc Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh. Năm 2022, hưởng ứng Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19", đến 31/8/2023 đã có 7.266 sáng kiến.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn GTVT Việt Nam và các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, tập hợp được sức mạnh của cán bộ, CNVCLĐ trong ngành. Kết quả đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt mức so với nghị quyết.

Ngày mai (4/10), Ban Chấp hành khóa XI họp hội nghị lần thứ nhất, bầu chủ tịch và 2 phó chủ tịch (khuyết 1 phó chủ tịch), bầu 9 ủy viên Ban Thường vụ (khuyết 2 ủy viên), 8 ủy viên Ủy ban Kiểm tra (khuyết 1 ủy viên).