Rà soát biển báo không hợp lý

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/10/2023 15:21

Khu Quản lý đường bộ I yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống biển báo cấm, biển báo hạn chế tốc độ không hợp lý trên các tuyến cao tốc và quốc lộ đang quản lý.


Rà soát biển báo không hợp lý - Ảnh 1.

QL6 đi qua địa bàn nhiều tỉnh do Khu Quản lý đường bộ I quản lý

Khu quản lý đường bộ I yêu cầu các Văn phòng Quản lý đường bộ trực thuộc phối hợp với các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên, các nhà đầu tư BOT, các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Tư vấn tài chính Việt Nam thực ngay việc rà soát hệ thống biển báo cấm, biển hạn chế tốc độ trên các tuyến quốc lộ, đường BOT, tuyến cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

Trên cơ sở rà soát căn cứ điều kiện thực tế và đối chiếu với quy định tại QCVN 41:2019/BGTVT chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên, nhà đầu tư BOT chủ động điều chỉnh bổ sung những bất cập. Trường hợp vượt quá thẩm quyền các Văn phòng Quản lý đường bộ báo cáo về Khu xem xét.

Được biết, hiện nay trên một số tuyến quốc lộ, tuyến cao tốc hệ thống biển báo cấm, biển báo tốc độ bộc lộ một số bất cập như: Cự ly cắm chưa phù hợp; cắm hoặc không cắm biển nhắc lại khi qua ngã ba, ngã tư; trên cùng một tuyến đường việc cắm biển thiếu đồng bộ khi qua các địa phương, địa danh khác nhau…

Ý kiến của bạn

Bình luận