Rà soát các tuyến quốc lộ đủ điều kiện chuyển về đường địa phương quản lý

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/05/2024 05:54

Các địa phương căn cứ quy hoạch và rà soát các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ đi qua đô thị đã xây dựng tuyến tránh có đủ năng lực, quy mô thay thế đường cũ... để chuyển cho địa phương quản lý.


Rà soát các tuyến quốc lộ đủ điều kiện chuyển về đường địa phương quản lý- Ảnh 1.

Quốc lộ 1A đoạn thu phí tuyến tránh TP. Phủ Lý

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, trong đó có quy định "Một số tuyến quốc lộ không bảo đảm tiêu chí theo quy định Luật Giao thông đường bộ và . Bộ GTVT có trách nhiệm rà soát và bàn giao cho địa phương quản lý". Căn cứ quy định trên, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, thống kê và báo cáo Cục các quốc lộ, đoạn quốc lộ thuộc các trường hợp sau:

Quốc lộ đi qua đô thị đã xây dựng tuyến tránh có đủ năng lực, quy mô thay thế đường cũ, ví dụ như: QL6 qua TP. Sơn La, QL2 qua TP. Vĩnh Yên, QL1 qua TP. Thanh Hóa, QL1 qua TP. Vinh..., để Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ GTVT xem xét điều chuyển về địa phương quản lý.

Đối với các quốc lộ đi qua đô thị đã xây dựng tuyến tránh, nhưng vẫn tổ chức giao thông hai chiều, 1 chiều theo quốc lộ cũ và 1 chiều đi theo tuyến tránh như một số đoạn QL1 đi qua địa phận tỉnh Phú Yên,.... Trường hợp này Cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo Bộ GTVT điều chuyển về địa phương quản lý khi tuyến tránh đáp ứng quy mô và năng lực thông hành.

Các quốc lộ đi qua đô thị mà đoạn tuyến tránh và quốc lộ trong đô thị do Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT đang quản lý như BOT tránh TP. Phủ Lý – Hà Nam và QL1. Trường hợp này Cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo Bộ GTVT điều chuyển thành đường địa phương khi kết thúc thời hạn hợp đồng BOT.

Được biết, thời gian vừa qua, một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện rà soát, báo cáo Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị điều chuyển một số đoạn, tuyến quốc lộ thành đường địa phương. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND các tỉnh, thành phố, Bộ GTVT đã ban hành các quyết định điều chỉnh đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương và Bộ Tài chính ban hành quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Bộ GTVT về UBND cấp tỉnh quản lý theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận