Rà soát quy trình vận hành và quy chế phối hợp trong thu phí dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Vận tải 02/05/2024 05:58

Cục Đường bộ VN tiếp tục đề nghị Ban QLDA 85 rà soát đối với Quy trình vận hành và Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức thu phí dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo.


Rà soát quy trình vận hành và quy chế phối hợp trong thu phí dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo- Ảnh 1.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Theo đó: Mô hình thu phí trên tuyến với toàn bộ các làn thu phí ETC, không có nghiệp vụ thu phí MTC, do đó đề nghị rà soát, bỏ tất cả các nội dung, giao dịch, tình huống liên quan đến thu phí MTC trong quy trình.

Bổ sung nội dung quy trình vận hành đối với làn xe vào (xe vào không nhận được thẻ, không nhận được biển số, …); bổ sung nội dung quy trình xử lý đối với trường hợp xe tại làn ra không có thông tin đầu vào (trong đó bao gồm các xe vào từ tuyến cao tốc khác); bổ sung nội dung quy trình sao lưu dữ liệu thu phí bảo đảm đáp ứng quy định tại Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

Đồng thời rà soát, điều chỉnh nhân công thực hiện tại quy trình bảo trì, bảo dưỡng trạm thu phí, thiết bị thu phí theo đúng định mức quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

Quy trình sau khi được hoàn thiện theo các nội dung nêu trên đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 đã có tờ trình số 1126/TTr-BQLDA85 ngày 17/4/2024 gửi Cục Đường bộ VN, tuy nhiên sau khi rà soát, nghiên cứu nội dung quy trình kèm theo tờ trình vẫn còn nhiều điểm cần phải bổ sung.

Ý kiến của bạn

Bình luận