Rà soát tổng thể điểm đấu nối vào các quốc lộ qua Hải Dương

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 17/05/2023 08:24

Trong tháng 5/2023, Sở GTVT Hải Dương hoàn thành giai đoạn 1 rà soát các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ 5, 10, 18, 37, 38 và 38B.


Rà soát tổng thể điểm đấu nối vào các quốc lộ qua Hải Dương - Ảnh 1.

Đường đấu nối từ Khu công nghiệp Đại An (TP.Hải Dương) vào Quốc lộ 5 là nút giao thường xuyên phức tạp về giao thông

Lãnh đạo Sở GTVT Hải Dương vừa chỉ đạo Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và bộ phận, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức rà soát các điểm đấu nối vào tuyến Quốc lộ 5, 10, 18, 37, 38 và 38B thuộc địa bàn.

Đây là kế hoạch đã được Sở GTVT trình UBND tỉnh Hải Dương, với hai giai đoạn thực hiện, trong đó hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 5/2023 và giai đoạn 2 trong tháng 11/2023. 

Việc tổ chức rà soát nhằm thống kê, đánh giá sự phù hợp, tuân thủ quy định của các đường, điểm đấu nối vào quốc lộ và có giải pháp xử lý đối với những điểm đấu nối không đúng quy định, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và ATGT trên địa bàn.

Đối với tuyến đường địa phương, Sở GTVT địa phương cũng chỉ đạo tổ chức kiểm tra các cầu trên các tuyến đường tỉnh và hợp đồng BOT; rà soát công tác quản lý, bảo trì các cầu trong tháng 5/2023. 

Trung tâm Điều hành và giám sát GTVT được giao nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng gia thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy quyền và đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Chủ trì, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo trì của các nhà thầu sửa chữa thường xuyên đối với đường địa phương và quốc lộ ủy quyền; phối hợp với các địa phương tổ chức giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang ATGT theo đề nghị của Ban ATGT cấp huyện, Thanh tra Sở GTVT

Thanh tra Sở GTVT phối hợp  với các đơn vị liên quan đôn đốc, phối hợp UBND các xã duy trì chống tái lấn chiếm tại các vị trí đã tổ chức giải tỏa; kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang ATGT thuộc thẩm quyền quản lý.

Được biết, Sở GTVT Hải Dương đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kế hoạch về nâng cao chất lượng công tác bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh, trong đó có hệ thống đường do UBND cấp huyện quản lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận