Sáp nhập Tổng công ty ĐTPT và giao thông Cửu Long vào VEC

Tác giả: Việt Cường

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/03/2021 08:00

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long sáp nhập vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN.


846549CB-647A-415A-B5F8-9AE97BD379C5.
Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) sáp nhập vào VEC.

Ngày 30/3, tại Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

Đây là kết quả của cả một quá trình triển khai các thủ tục hết sức khẩn trương và trách nhiệm của hai Tổng công ty, cùng với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Giao thông vận tải, sự giúp đỡ nhiệt tình đầy hiệu quả của các Bộ, Ngành có liên quan.

Sau Lễ ký kết hợp đồng sáp nhập, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, đảm bảo hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 30/6/2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Qua đó, đảm bảo duy trì hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ổn định và phát triển.

Hợp đồng sáp nhập có hiệu lực từ khi có đầy đủ chữ ký của các Bên cho đến khi các Bên hoàn tất mọi quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này.

Trước đó, ngày 08/3/2021, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký ban hành Quyết định số: 62/QĐ-UBQLV về việc sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Theo đó, thời gian hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 30/6/2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận