Sơ cấp cứu và điều trị ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm 2020

30/05/2022 14:49

Nghiên cứu mô tả thực trạng sơ cấp cứu và điều trị ban đầu cho nạn nhân TNGT đường bộ tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm 2020.


 

Empty
Empty
Empty
Empty

 

Empty

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận