Sở GTVT các địa phương kiểm tra, rà soát dữ liệu DAT

Tác giả: KL

saosaosaosaosao
Vận tải 04/06/2024 14:09

Do hệ thống tiếp nhận dữ liệu DAT của Cục Đường bộ Việt Nam đang trong quá trình nâng cấp phần mềm, nên Sở GTVT các địa phương sẽ kiểm tra, rà soát dữ liệu DAT.


Sở GTVT các địa phương kiểm tra, rà soát dữ liệu DAT- Ảnh 1.

Thiết bị DAT được lắp đặt trên xe tập lái

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian tạm dừng hệ thống thông tin DAT (dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường thực hành của học viên) để điều chỉnh, nâng cấp phần mềm, Cục đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thực hiện tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng dữ liệu DAT của cơ sở đào tạo phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe; tổng hợp, báo cáo Sở GTVT kiểm tra, rà soát và truyền bổ sung dữ liệu quản lý DAT theo quy định về hệ thống thông tin DAT của Cục Đường bộ Việt Nam khi có yêu cầu.

Đồng thời sử dụng dữ liệu DAT trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của cơ sở đào tạo lái xe để phục vụ công tác quản lý đào tạo và duyệt danh sách học viên đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch theo quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 11 Thông tư số 12/2017/TTBGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Khi hết thời gian tạm dừng, thực hiện kiểm tra, rà soát dữ liệu DAT cần truyền bổ sung theo đề nghị của cơ sở đào tạo để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, lưu trữ theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bình luận