Sở GTVT chấn chỉnh công tác quản lý lái xe

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
11/09/2020 06:31

Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 4355/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý ATGT; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình.


article
Ảnh minh họa

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện khai thác dữ liệu giám sát hành trình từ ngày 01/7/2020 đến 31/7/2020 từ Hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có kết quả như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả
1 Số lượng đơn vị kinh doanh có xe vi phạm về tốc độ  đơn vị đơn vị 275
2 Số phương tiện vi phạm về tốc độ xe 365
3 Số đơn vị kinh doanh có xe chưa truyền dữ liệu(có số ngày truyền dữ liệu 29 ngày) đơn vị 9,231
4 Sổ phương tiện chưa truyền dữ liệu(có số ngày truyền dữ liệu 29 ngày) xe 54,07

 

Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung như sau:

1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội:

- Tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, bộ phận quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị (đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe công ten nơ) và báo cáo về Sở GTVT Hà Nội 

- Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe oto không truyền dữ liệu yêu cầu báo cáo về Sở GTVT Hà Nội (nộp kèm theo phù hiệu).

2. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình

Đề nghị các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình khẩn trương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã ký hợp đồng cung cấp và duy trì dịch vụ trong công tác thực hiện việc truyền dữ liệu thiết bị GSHT của các phương tiện lên Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và báo cáo việc thực hiện công tác này

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận