Sở GTVT, Cục Thuế Đà Nẵng "bắt tay" chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Vận tải 02/07/2024 18:14

Ngày 2/7, Sở GTVT TP. Đà Nẵng thông tin, Sở GTVT TP. Đà Nẵng và Cục Thuế TP. Đà Nẵng vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

Đà Nẵng
Sở GTVT, Cục Thuế Đà Nẵng "bắt tay" chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải- Ảnh 1.

Quy chế phối hợp giữa Sở GTVT TP. Đà Nẵng và Cục Thuế TP. Đà Nẵng trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải có hiệu lực từ ngày 28/6/2024

Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan thực hiện trên nguyên tắc trao đổi thông tin và phối hợp công tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý thuế, phù hợp với quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải. Việc phối hợp không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung thông tin trao đổi và phối hợp được thực hiện theo quy định Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, chỉ được sử dụng trong lĩnh vực quản lý thuế và quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Về nội dung quy chế trao đổi thông tin, phối hợp, Cục Thuế TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân được phép kinh doanh vận tải có thực hiện đăng ký thuế, kê khai nộp thuế và tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải nhưng không thực hiện đăng ký thuế, kê khai nộp thuế.

Danh sách tổ chức, cá nhân đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải trong các trường hợp sau: Nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; giải thể, phá sản.

Sở GTVT TP. Đà Nẵng thực hiện cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, các phương tiện vận tải được cấp phép vận tải đường bộ liên vận Việt Nam - Lào. Danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải, danh sách các phương tiện vận tải đã có quyết định thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải; danh sách tổ chức, cá nhân bị thu hồi biển hiệu kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 

Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải vi phạm: Không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế, không có phù hiệu, biển hiệu theo quy định.

Ngoài ra, khi có đề nghị của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Sở GTVT TP. Đà Nẵng sẽ cung cấp dữ liệu giám sát hành trình đối với các phương tiện vận tải bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; phương thức tính tiền cước vận chuyển của các loại hình vận tải đã đăng ký với Sở GTVT.

Sở GTVT, Cục Thuế Đà Nẵng "bắt tay" chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải- Ảnh 2.

Quy chế phối hợp giúp nâng cao công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

Về quy chế phối hợp quản lý thuế, Sở GTVT TP. Đà Nẵng khi cấp giấy đăng kiểm phương tiện vận tải, trung tâm đăng kiểm thực hiện kiểm tra chủ phương tiện kinh doanh vận tải đã thực hiện đăng ký thuế theo quy định chưa? Các thông tin về đăng ký thuế trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Cục thuế; tạm dừng cấp giấy phép kinh doanh vận tải đối với các trường hợp nợ thuế quá hạn theo quy định, gian lận, trốn thuế.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng chuyển thông tin các trường hợp kinh doanh vận tải, nhưng không có giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu, biển hiệu theo quy định. Khi có đề nghị của Sở GTVT, Cục Thuế sẽ chuyển thông tin doanh thu, thuế đã nộp của tổ chức, cá nhân để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh vận tải theo chức năng.

Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan cũng nêu ra nội dung phối hợp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải. Cụ thể, hằng năm, Cục Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh vận tải hoặc kiểm tra đột xuất; trường hợp cần thiết sẽ thống nhất thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp qua kiểm tra, ngoài chống thất thu thuế thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan thuế, nếu có phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, thẩm quyền xử lý thuộc Sở GTVT.

Ngoài các nội dung phối hợp trên, khi cần thiết, hai cơ quan này có thể mở rộng các nội dung phối hợp khác liên quan đến công tác quản lý của mỗi ngành.