Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

Tác giả: H.T

saosaosaosaosao
22/05/2017 14:12

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực I và Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ.


Đồng chí Vũ Việt Hùng - Phó .
Đồng chí Vũ Việt Hùng - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chỉ đạo Hội nghị.

Xác định được vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải, phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ, trên cơ sở Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển số 139/QCPH-TKCNHH ngày 18/5/2015 giữa Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực I và Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1, trong giai đoạn 2016-2017, vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn trên biển còn hạn chế, hai đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và bố trí sử dụng lực lượng, phương tiện chủ động phối hợp tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai và tai nạn trên biển gây ra: số người được cứu và hỗ trợ là 632 người, số phương tiện được cứu và hỗ trợ là 71, trong đó nhiều vụ việc cứu nạn đã được nhân dân đánh giá cao như vụ việc Máy Bay SU-30MK2 và Máy Bay CASA 212( 8983); cứu 10 thuyền viên tàu Thuận Phát 08; cứu 07 thuyền viên tàu NĐ 94039TS; cứu 08 thuyền viên tàu cá QNg 94326 TS…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hai bên cũng đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ như việc trao đổi thông tin, thông báo tình hình về công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn có lúc chưa kịp thời; lực lượng tàu thuyền của Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 thường xuyên thay đổi vị trí nên đôi khi có những vụ việc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I cần hỗ trợ thì Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển lại không có tàu; công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, diễn tập về công tác tìm kiếm cứu nạn của hai đơn vị trong Quy chế chưa thực hiện được; công tác phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân về bảo đảm an toàn trên sông biển chưa thực hiện được; Tình trạng tai nạn lao động, tự rơi xuống biển, hư hỏng máy trên biển xảy ra còn nhiều.

Đồng chí Bùi H.
Đồng chí Bùi Hoàng Tiệp - Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I báo cáo kết quả thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Hùng - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích đã đạt được của hai đơn vị trong năm qua; đồng thời đề nghị hai cơ quan, đơn vị trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác tổ chức tuyên truyền giữa hai đơn vị, trong đó lồng ghép nhiều nội dung như công tác đảm bảo an toàn cho 1 chuyến đi biển, sơ cấp cứu ban đầu cho bà con ngư dân, tuyên truyền về phòng tránh ma tuý.

Đồng chí Vũ Việt Hùng cũng đồng ý với đề nghị của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 tổ chức tập huấn, nghiệp vụ về tìm kiếm cứu nạn trên biển cho các chiến sỹ, sỹ quan của tàu Cảnh sát biển vùng 1; đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh cảnh sát biển vùng 1 giúp đỡ huấn luyện cho đội ngũ thuyền viên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I về cách ứng xử và nhận biết các thế lực thù địch khi các tàu tìm kiếm cứu nạn làm nhiệm vụ trên biển khu vực Vịnh Bắc Bộ./.

Ý kiến của bạn

Bình luận