Sử dụng mạng nơ ron mờ trong chẩn đoán lỗi hộp số tự động

Khoa học - Công nghệ 27/06/2013 14:55

Tóm tắt: Bài báo trình bày các ưu việt của hệ thống chẩn đoán sử dụng logic mờ trong xử lý các thông tin đầu vào và cấu trúc mạng nơ ron với khả năng “học” để nhận dạng các lỗi. Hệ thống chẩn đoán kết hợp mạng nơ ron và logic mờ sẽ làm tăng tính khách quan của các kết luận chẩn đoán và phát hiện lỗi chính xác hơn. Mô hình chẩn đoán phát hiện lỗi trong hộp số tự động U340 được trình bày làm minh họa cho phương pháp xây dựng hệ thống chẩn đoán mạng nơ ron mờ. Phần cuối bài báo đề cập đến khả năng ứng dụng của mạng nơ ron mờ trong các hệ thống chẩn đoán lỗi tự động trên ô tô.


ThS. TRẦN QUANG HÀ
Bộ Giao thông vận tải

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 6/2013

Bia so 6

Ý kiến của bạn

Bình luận