Sử dụng tàu cao tốc để vận chuyển hàng hóa cho các tỉnh phía Nam

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 19/07/2021 20:08

Bộ GTVT ủng hộ sử dụng tàu cao tốc để vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội


tau cao toc.
Tầu cao tốc chở khách được khuyến khích chở hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, dịch vụ vận chuyển hành khách giảm mạnh nhưng nhu cầu vận chuyển hàng hóa lại tăng cao, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh. Do đó, để tận dụng tuyến luồng, cảng, bến, phương tiện Đường thủy nội địa hiện có đang sử dụng cho vận chuyển hành khách chuyển sang sử dụng cho vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhằm hỗ trợ việc bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên trong thời gian áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Bộ Giao thông vận tải ủng hộ chủ trương này và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, quyết định tổ chức việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản nêu trên để bảo đảm phù hợp thẩm quyền và tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì tổng hợp nhu cầu việc sử dụng phương tiện thủy nội địa cao tốc thuộc địa bàn quản lý và phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai các nhiệm vụ cần thiết theo thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để thực hiện việc sử dụng tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa cao tốc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản cho TP. Hồ Chí Minh và các địa bàn khác khi có nhu cầu, bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh COVID-19./. 

Ý kiến của bạn

Bình luận