Sửa đổi quy định đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
12/03/2020 16:00

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.


trach-nhiem-thuyen-vien-dinh-bien-an-toan-phuong-t
Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung Điều 3 về chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Điều 5 về chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT sửa đổi, thay thế các Phụ lục số I, II, III, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT; bãi bỏ các Phụ lục XII, XVIII, XIX, XX ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT; bãi bỏ môn thi vận hành, sửa chữa máy, điện và hình thức thi thực hành quy định tại khoản 2 Mục IV Phụ lục VIII, khoản 2 Mục IV Phụ lục IX, khoản 2 Mục IV Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây

Toàn văn Phụ lục Thông tư xem Tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận