Sửa đổi quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Tác giả: pv

saosaosaosaosao
04/10/2019 10:52

Ngày 12/9/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

duongvenbienradaocatba

Theo đó, sửa đổi Danh mục các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BGTVT, cụ thể:

Bổ sung cột Cấp đăng kiểm; Thay đổi tên tuyến vận tải thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh: Đầm Hà - Đảo Trần thành Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô;

Bổ sung tuyến vận tải Trần Đề - Côn Đảo tại tỉnh Sóc Trăng; Bỏ 03 tuyến vận tải: An Biên - Thổ Châu, An Biên - Nam Du, An Biên - Phú Quốc;

Bổ sung 03 tuyến vận tải thuộc tỉnh Cà Mau: Khai Long - Hòn Khoai, Năm Căn - Hòn Khoai, Năm Căn - Hòn Chuối; Bổ sung 07 tuyến vận tải thuộc địa phận Cà Mau, Kiên Giang…

Thông tư có hiệu lực kể từ 01/11/2019.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận