Sửa quy định thủ tục hải quan với hàng xuất, nhập khẩu

27/09/2018 08:20

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

 

quy-dinh-trong-dich-vu-chuyen-phat-nhanh-quoc-te
Ảnh minh họa

Ngoài các hồ sơ theo quy định (trừ giấy phép nhập khẩu, giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành), doanh nghiệp có công văn đề nghị không thu thuế theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 hoặc mẫu số 03 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Trách nhiệm của doanh nghiệp chuyển phát nhanh

Theo dự thảo, doanh nghiệp chuyển phát nhanh có trách nhiệm: Thông báo và giải thích cho chủ hàng những quy định về chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, những trường hợp hàng hóa không được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phải xử lý theo quy định hiện hành về chính sách quản lý hàng hóa, lý do mà cơ quan có thẩm quyền đã thông báo bằng văn bản.

Yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa và không chấp nhận vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, ngừng xuất khẩu, ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo quy định.

Chủ động phối hợp với cơ quan hải quan xử lý hàng hóa không phát được cho người nhận. Trường hợp hàng hóa đã thông quan, đã nộp thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu nhưng không chuyển phát được cho người nhận theo địa chỉ trên vận đơn, doanh nghiệp chuyển phát nhanh nộp hồ sơ hoàn thuế và thực hiện hoàn thuế sau khi đã hoàn thành thủ tục tái nhập hoặc tái xuất theo quy định.

Đảm bảo xe chuyên dụng, bao bì chuyên dụng đáp ứng điều kiện niêm phong hải quan. Khai, truyền dữ liệu thông tin về hàng hóa mà người gửi đã cung cấp cho doanh nghiệp; gửi thông tin Bản lược khai hàng hóa đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Thông báo trước với cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh của doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Trường hợp doanh nghiệp chuyển phát nhanh là người khai hải quan có hàng hóa thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính thì doanh nghiệp chuyển phát nhanh cần có văn bản đề nghị với cơ quan hải quan.

Cung cấp các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi cơ quan hải quan yêu cầu trong trường hợp khai báo thay mặt cho chủ hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, giao chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho chủ hàng để lưu giữ theo quy định về việc lưu giữ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Trường hợp trên một tờ khai hải quan có nhiều chủ hàng khác nhau, doanh nghiệp chuyển phát nhanh cung cấp tờ khai điện tử cho tất cả các chủ hàng hoặc bản sao tờ khai giấy (trường hợp tờ khai hải quan giấy) có xác nhận, ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp chuyển phát nhanh.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận