Tạm dừng thu phí trạm BOT Cầu Rác từ ngày 21-2

Giao thông 24h 20/02/2019 07:52

Trạm BOT Cầu Rác (thu phí để hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh) sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 21-2 tới đây để Tổng cục Đường bộ Việt Nam tính toán lại phương án tài chính.


 

antd-tram_bot_cau_rac
Sẽ tạm dừng thu phí tại trạm BOT Cầu Rác từ ngày 21/2 tới đây

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Sông Đà-CTCP (nhà đầu tư) tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Cầu Rác (Km5394040, QL1) thuộc Dự án đầu tư xây dựng QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh kể từ 0h ngày 21/2.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lý do tạm dừng thu phí căn cứ vào văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về rà soát, thống nhất số liệu thỏa thuận - quyết toán đợt 5 và tính phương án tài chính dự án BOT xây dựng QL1A đoạn tránh TP Hà Tĩnh và các văn bản của Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà về rà soát số liệu thỏa thuận quyết toán đợt 5 và tính phương án tài chính dự án.

Để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án, Tổng cục Đường bộ tạm dừng thu phí tại trạm thu phí Cầu Rác (tại Km539+040, quốc lộ 1) vào 0h00 phút ngày 21/2/2019.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí.

Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí và báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu nhà đầu tư sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí, tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí để tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu đến thời điểm bàn giao công trình dự án và tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn đến thời điểm bàn giao công trình.

“Nhà đầu tư bổ sung báo cáo, hồ sơ, chứng từ liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát số liệu theo hướng dẫn của Tổng cục; cử cán bộ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tính toán lại phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án”- Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu.

Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua vé tháng 2 và vé quý 1-2019 tại trạm Cầu Rác, Tổng cục Đường bộ đề nghị Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà tính số tiền hoàn trả cho khách hàng.

Sau khi hoàn trả, Công ty TNHH MTV hạ tầng Sông Đà thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để xác định chính xác số thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng tháng 2 tại trạm Cầu Rác.

Ý kiến của bạn

Bình luận