Tạm dừng một số chuyến tàu vì Covid-19, miễn phí trả lại vé

Tạm dừng một số chuyến tàu vì Covid-19, miễn phí trả lại vé

Trước diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4, để đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan cho hành khách và trong cộng đồng, Ngành Đường sắt tạm ngừng chạy một số đôi tàu địa phương.

Giao thông 24h