Tăng cường bảo trì hệ thống đường địa phương

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/12/2023 07:39

Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam đối với các Sở GTVT đảm bảo ATGT trong công tác bảo trì hệ thống đường địa phương, đường giao thông nông thôn


Tăng cường bảo trì hệ thống đường địa phương - Ảnh 1.

Bảo trì đường giao thông nông thôn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các Sở GTVT tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, tham mưu cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương và đường giao thông nông thôn để đảm bảo ATGT trong tình hình mới theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Tg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ do UBND cấp tỉnh ban hành.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, đặc biệt là thời gian lễ tết năm 2024, các cơ quan quản lý đường bộ phải chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo trì xử lý kịp thời các hư hỏng gây mất ATGT như hư hỏng mặt đường (ổ gà, bong tróc, chồi lún, sình lún, v.v..), vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, biển báo, cột tiêu, đèn tín hiệu, v,v,… để đảm bảo ATGT và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp mất ATGT theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các Sở GTVT thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT tải ban hành "Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025", qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ GTVT ban hành tại Quyết định số 1351/BGTVT-TCCB ngày 14/10/2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận