Tăng cường hoạt động kiểm soát trong kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông

Diễn đàn khoa học 31/10/2020 18:00

Bài báo trình bày thực trạng hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông (XDCTGT).


 

ThS. ĐỖ THỊ HUYỀN
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Bài báo trình bày thực trạng hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông (XDCTGT) và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động kiểm soát trong kiểm soát nội bộ (KSNB) tại doanh nghiệp XDCTGT. 
Hoạt động kiểm soát là 1 trong 5 thành phần của KSNB, hoạt động kiểm soát giúp doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro trong hoạt động, nghĩa là giúp doanh nghiệp hoạt động với độ tin cậy hơn. Việc nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm soát trong KSNB của doanh nghiệp XDCTGT giúp chỉ ra được những mặt được, mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra được các giải pháp hợp lý nhằm tăng cường hoạt động kiểm soát của các doanh nghiệp này. Điều này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp XDCTGT vượt qua được khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung xem tại đây

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận