Tăng cường KSTT phương tiện trong triển khai thi công các dự án giao thông

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
21/11/2016 14:38

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Chỉ thị số 10/CT-BGTVT về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trong quá trình triển khai thi công các dự án xây dựng công trình giao thông.

boxit
Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch số 12885/KH-BGTVT về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (KSTTPT).

Để ngăn chặn một cách bền vững tình trạng xe quá tải lưu thông trên đường bộ, Bộ GTVT yêu cầu:

Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư có trách nhiệm: Bổ sung các quy định về KSTTPT và kích thước thùng hàng vào hợp đồng các dự án đang triển khai và vào Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Hợp đồng ký kết với các dự án chuẩn bị triển khai; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ đúng tải trọng, kích thước tại hiện trường dự án; kịp thời xử lý các nhà thầu, cá nhân vi phạm.

Nhà thầu có trách nhiệm quản lý tải trọng, kích thước toàn bộ phương tiện vận chuyển của mình trên công trường, phương tiện đi thuê; không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe vi phạm tải trọng, kích thước; hàng ngày phải ghi nhật ký các phương tiện ra, vào công trường.

Các phương tiện phải đăng ký biển số xe, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông với Tư vấn giám sát, Ban QLDA, Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư.

Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các phương tiện ra, vào công trường; hàng ngày kiểm tra, xác nhận việc ghi nhật ký các phương tiện ra, vào công trường; lập biên bản báo cáo Ban QLDA, Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư; không ký xác nhận khối lượng vật tư, vật liệu đối với Nhà thầu thi công vi phạm về tải trọng, kích thước; đề nghị Ban QLDA, Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư xử phạt nếu Nhà thầu thi công cố tình tiếp tục vi phạm.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận