Tăng cường phối hợp hoạt động Thanh tra giao thông với Cảnh sát giao thông đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nam Định

Diễn đàn khoa học 01/10/2021 11:17

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là nhiệm vụ của toàn dân, toàn xã hội, trong đó TTGT và CSGT là lực lượng nòng cốt


 

z2763686525241_9059cf102ca229d891fb0d87c4c1bc01

Tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nam Định

TÓM TẮT: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là nhiệm vụ của toàn dân, toàn xã hội, trong đó Thanh tra giao thông (TTGT) của Bộ GTVT và Cảnh sát giao thông (CSGT) của Bộ Công an đóng vai trò nòng cốt. Bài báo đánh giá mối quan hệ phối hợp giữa TTGT và CSGT góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Nam Định và đề xuất các giải pháp hoàn thiện mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng này ở địa phương trong thời gian tới.

TỪ KHÓA: Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, Quan hệ phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, tỉnh Nam Định.
ABSTRACT: Ensuring traffic order and safety is the task of the entire people and the whole society, in which the traffic inspection forces of the Ministry of Transportation and the Traffic Police of the Ministry of Public Security play a pivotal role. This article evaluates the coordination relationship between the traffic inspector and traffic police contributing to ensure trafic order and safety in Nam Dinh province and propose solutions to complete the coordination relationship between these two forces in the coming time.
KEYWORDS: Traffic inspector, traffic police, coordination relationship, ensuring road traffic safety and order, Nam Dinh province

Bài khảo sát nghiên cứu của tác giả Tạ Thanh Tình, Tổng cục Đường bộ VN

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận