Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động GTVT

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Pháp luật giao thông 07/06/2018 16:38

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải đã ban hành văn bản số 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ban hành Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018-2021.

Tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt
Ảnh minh họa

Theo chương trình phối hợp giữa hai Bộ đã ban hành, với mục đích tăng cường phối hợp giữa hai Bộ nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải, đặc biệt trong công tác lập, phê duyệt quy hoạch và trong quá trình thẩm định, phê duyệt, thực hiện đầu tư các dự án của ngành giao thông vận tải; phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai Bộ để quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong hoạt động giao thông vận tải.

Chương trình này đã quy định phối hợp giữa hai Bộ trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước, việc xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của hai cơ quan; công tác thanh tra, kiểm tra và các nội dung chuyên môn khác có liên quan; xây dựng và nâng cao năng lực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các bên trong giai đoạn 2018-2021.

Chi tiết chương trình xem tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận