Tăng phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý dự án giao thông

Tác giả: Thùy Dương

saosaosaosaosao

Sáng 21/4, Bộ GTVT họp trực tuyến về Đề án Đổi mới công tác quản lý đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực GTVT.


IMG_8072
Bộ GTVT họp trực tuyến về Đề án Đổi mới công tác quản lý đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực GTVT.

Theo đó, Đề án phân tích cụ thể các quy định của pháp luật, của Bộ GTVT về quản lý đầu tư xây dựng, mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, Đề án cũng đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng của Bộ trong thời gian qua. Từ những thực trạng đó đưa ra những phương án đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng của Bộ GTVT thời gian tới.

Về phương án đổi mới, Đề án đưa ra 2 nhóm giải pháp là kiện toàn các quy định của Bộ GTVT về phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và kiện toàn các quy định của Bộ về ủy quyền quyết định một số công tác trong đầu tư, xây dựng; chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về những khó khăn vướng mắc khi thực hiện đề án, Ban QLDA 85 đề nghị cần bổ sung một số tiêu chí về năng lực, cơ chế, chính sách như về tài chính, biên chế; bổ sung hình thức kiểm tra, giám sát với ban QLDA khi được Bộ giao là chủ đầu tư.

Tại cuộc họp, hầu hết các ban QLDA đều nhất trí cao với Đề án và các phương án đổi mới. Ông Lâm Văn Hoàng - Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết về phương án phân cấp, ủy quyền, khi Đề án được ban hành thì chắc chắn vấn đề quản lý, đầu tư xây dựng sẽ được thực hiện tốt hơn. Bên cạnh việc các ban giải quyết công việc nhanh, chủ động hơn những cũng đòi hỏi sự đổi mới về tổ chức, công tác cán bộ. Ban đã ý thức được vấn đề này, tham mưu và chuẩn bị các nội dung định hướng trong thời gian tới. Cụ thể tập trung vào một số vấn đề như nâng cấp phòng kỹ thuật thẩm định và phòng kế hoạch tổng hợp để xây dựng, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của hai phòng này nhằm chủ động đẩy nhanh công việc.

“Với tinh thần đó, Ban đang xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các phòng trong đó phòng kỹ thuật thẩm định là phòng then chốt, phòng kế hoạch thêm phần mời thầu để thẩm định cho lãnh đạo Ban ra quyết định về vấn đề này. Từ cơ sở đó, Ban sẽ chọn cán bộ nào có nhiều kinh nghiệm thì tập trung tăng cường ngoài ra sẽ điểm thêm một số cán bộ bên ngoài có kinh nghiệm như một số đơn vị tư vấn thiết kế…Ban đang khẩn trương xây dựng để khi Bộ ban hành Đề án có thể đáp ứng kịp thời, thực hiện ngay”, Giám đốc Lâm Văn Hoàng khẳng định.

Cũng như Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long xác định cần điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban sao cho phù hợp để triển khai Đề án khi được ban hành. Tuy nhiên lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long cũng đề nghị khi phân cấp, ủy quyền trong quản lý, đầu tư xây dựng thì cần quy định rõ chế độ báo cáo, đây gần như là chế tài bắt buộc để vận hành tốt hơn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá sau khi hết các ý kiến, chúng ta có thống nhất cao cần sớm ban hành Đề án này để tổ chức triển khai hiệu quả công tác xây dựng cơ bản theo đề án mới, phù hợp các quy định pháp luật.

“Qua nội dung trong đề án, về phân cấp, ủy quyền của cơ quan đơn vị, chúng tôi thấy các cơ quan đơn vị thống nhất cao, Đề án này là cần thiết và Bộ sẽ ban hành. Ngoài ra, tất cả các cơ quan có liên quan phải tập trung xử lý để thực hiện đề án để công tác xây dựng cơ bản sắp tới phải tốt hơn. Các đồng chí thủ trưởng cơ quan đơn vị phải chỉ đạo nghiên cứu thật kỹ dự thảo Đề án với tình hình từng đơn vị để khi ban hành Đề án thì thực hiện tốt”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Cũng theo Bộ trưởng, hiện nay có nhiều ý kiến đóng góp cho Đề án, Bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban dự thảo để hoàn thiện nội dung Đề án sao cho hoàn chỉnh nhất. Bộ trưởng cũng giao cho Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các vụ liên quan rà soát lại các quy định hiện có, những quy định nào đã cũ, lạc hậu không phù hợp thì kiến nghị sửa đổi bổ sung. Đề án này rất mới so với một số đơn vị nên còn nhiều khó khăn nhưng trong Đề án sẽ có nhiều khoản mở và cũng theo Bộ trưởng, giữa tháng 5, Bộ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến cùng các đơn vị liên quan để quán triệt triển khai Đề án này.

Ý kiến của bạn

Bình luận