Nối lại đường bay đến Thái Lan và Malaysia, tăng tần suất bay Hàn Quốc

Nối lại đường bay đến Thái Lan và Malaysia, tăng tần suất bay Hàn Quốc

Sau khi tăng tần suất, đường bay Hà Nội - Seoul sẽ bay 10 chuyến/tuần. Còn đường TP.HCM - Seoul bay 11 chuyến/tuần.

Doanh nghiệp