Tạp chí GTVT đạt điểm khoa học tối đa của Hội đồng Giáo sư NN

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Khoa học - Công nghệ 07/07/2020 06:29

Đánh giá cao hàm lượng khoa học, Tạp chí GTVT được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nâng điểm khoa học từ 0,75 lên 1 điểm (mức tối đa), từ năm 2020.


Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 30/6 đã phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020. Theo đó, Tạp chí GTVT đã được Hội đồng đánh giá cao trong hoạt động khoa học, bám sát tôn chỉ mục đích, phản ánh sâu rộng về khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực của ngành GTVT.

60 năm hình thành và phát triển (01/1960 - 01/2020), các thế hệ cán bộ, nhân viên Tạp chí GTVT luôn vượt lên khó khăn, xây dựng tạp chí là kênh thông tin quan trọng của ngành GTVT với nhiều bài viết có tính phát hiện, những công trình khoa học có chất lượng chuyên môn cao.

Tạp chí GTVT là cầu nối giữa lý luận với thực tiễn, thực tiễn với lý luận, nơi lưu giữ và truyền tải lượng thông tin khoa học công nghệ GTVT cấp thiết và thời sự nhất, nơi trải nghiệm và khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý GTVT.

Tạp chí GTVT không chỉ trở thành một ấn phẩm khoa học công nghệ uy tín đầu ngành GTVT mà còn có sức ảnh hưởng, lan tỏa tới nhiều ngành, lĩnh vực khác. Kể từ khi ra đời, Tạp chí GTVT vẫn luôn khẳng định được vị thế của một tạp chí khoa học chuyên sâu, giá trị của Tạp chí mang lại là khối lượng kiến thức khoa học công nghệ đồ sộ, được áp dụng và kiểm chứng trong hơn nữa thế kỷ qua.

Có được kết này, thời gian qua, đặc biệt giai đoạn 2015 - 2020, Tạp chí GTVT đã tập trung bám sát đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện đúng các quy trình, quy định của một bài báo khoa học, các công trình được công bố trên tạp chí, Ban biên tập đã ban hành các thủ tục, điều kiện của bài báo khoa học như: Bài báo phải đảm bảo kết cấu 3 phần (Đặt vấn đề - Nội dung - Kết luận), tít bài báo phải được dịch ra tiếng Anh, tóm tắt tiếng Việt, tiếng Anh, từ khóa, tài liệu tham khảo… Các bài báo được công bố phải được tuân thu quy trình đọc phản biện của 02 nhà khoa học độc lập, cuối mỗi bài báo ghi rõ ngày nhận bài, ngày chấp nhận đăng và tên của 02 nhà khoa học đọc phản biện.

Để giữ vững và khẳng định uy tín của một tạp chí khoa học, xứng đáng là Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ GTVT, Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục nâng cao hàm lượng khoa học, hoạt động đúng theo tôn chỉ mục đích, không ngừng tạo ra giá trị phục vụ sự nghiệp khoa học công nghệ ngành GTVT nói riêng và đất nước nói chung.

GTVT nâng điểm
Đây là đánh giá, ghi nhận của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đối với sự cố gắng, nỗ lực của Tạp chí GTVT trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển 
Ý kiến của bạn

Bình luận