Tàu biển bị tạm giữ bao lâu nếu xảy ra tai nạn hàng hải?

14/02/2020 13:13

Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định rõ thời gian tạm giữ tàu biển để điều tra tai nạn hàng hải...


 

tainanhanghai-1581565737-width1280height720
Thông tư số 01 của Bộ GTVT quy định cụ thể trách nhiệm của các cấp quản lý Nhà nước về hàng hải trong tổ chức điều tra tai nạn hàng hải - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 01 về việc báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. Theo đó, khi tai nạn hàng hải xảy ra, giám đốc cảng vụ hàng hải (CVHH) khu vực có trách nhiệm ra quyết định thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý. Tai nạn hàng hải khác do Cục trưởng Cục Hàng hải VN giao.

Thời gian giám đốc CVHH được tạm giữ tàu biển không quá 5 ngày để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Việc tạm giữ quá thời hạn trên sẽ do Cục trưởng Cục Hàng hải quyết định trên cơ sở đề nghị của giám đốc CVHH. Thời gian gia hạn tạm giữ không quá 5 ngày. Trường hợp tai nạn xảy ra ngoài vùng nước cảng biển thì thời gian gia hạn tạm giữ tàu biển sẽ do Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Thông tư 01 cũng quy định rõ, đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Việt Nam, thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày tai nạn hàng hải xảy ra. Đối với các tai nạn hàng hải xảy ra ngoài vùng nước cảng biển, thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày được giao điều tra tai nạn hàng hải.

Trong trường hợp phức tạp, nếu việc điều tra không thề hoàn thành theo thời hạn quy định, trên cơ sở đề xuất của Tổ trưởng Tổ điều tra, giám đốc CVHH phải kịp thời báo cáo Cục trưởng Cục Hàng hải xem xét, quyết định gia hạn thời gian điều tra.

“Trong quá trình điều tra tai nạn hàng hải, nếu phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm, giám đốc CVHH phải thông báo và chuyển giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ tai nạn hàng hải theo yêu cầu cho cơ quan điều tra có thẩm quyền”, thông tư nêu.

Được biết, Thông tư 01 có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2020, bãi bỏ Thông tư số 34/2015 và Thông tư số 39/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Ý kiến của bạn

Bình luận